شرایط اخذ اقامت دائم برای نیروی کار متخصص از طریق ویزای 190

شرایط اخذ اقامت دائم برای نیروی کار متخصص از طریق ویزای 190

شرایط اخذ اقامت دائم برای نیروی کار متخصص از طریق ویزای ۱۹۰ :
* حداکثر سن مورد قبول برای اقدام ۴۵ سال می باشد
* تخصص متقاضی بایستی در لیست مشاغل کوتاه مدت استرالیا موسوم به STSOLباشد
* ارزشیابی مثبت تخصص متقاضی توسط یکی از انجمن های ارزیاب استرالیا صادر شده باشد
* داشتن نمره حداقل در سطح Competent در یکی از آزمونهای زبان انگلیسی CAE ، IELTS، TOEFL , OET, PTE
* اخذ حداقل ۶۵ امتیاز از جدول امتیاز بندی ویزاهای مهارتی ( با در نظر گرفتن پنج امتیاز ایالتی )
* وجود ایالت اسپانسر کننده برای شغل ارزشیابی شده متقاضی و داشتن شرایط اسپانسری ایالت توسط متقاضی مثل نمره زبان بیشتر ، سابقه کاری بیشتر و یا …
* طی نمودن فرآیند ثبت EOI و دریافت دعوت نامه
* الزام به زندگی در ایالت اسپانسر کننده در دو سال اولیه اقامت در استرالیا

×