شفاف سازی سرمایه گذاری در ایالت نیو ساوت ولز ( NSW )

شفاف سازی سرمایه گذاری در ایالت نیو ساوت ولز ( NSW )

طبق اعلام ایالت #نیوساوت_ولز (NSW)، سرمایه گذاری در این ایالت باید در دسته بندی های تعیین شده (که در ذیل به آنها اشاره می شود) قرار گیرد:

A . سرمایه گذاری همراه با ریسک و رشد سرمایه گذاری در سهام خصوصی
حداقل ۵۰ درصد از سرمایه فرد باید در موارد زیر سرمایه گذاری شود:
۱. صندوق سرمایه گذاری های واجد شرایط در مشاغل مستقر در NSW
۲.شریک عمومی صندوق سرمایه گذاری دفتری در NSW

B . سرمایه_گذاری در شرکت های نوپا#
حداقل ۵۰ درصد از سرمایه شرکت تازه تاسیس باید با خرید اوراق بهادار صادر شده توسط یک شرکت مستقر در نیو ساوت ولز، سرمایه گذاری شود که عبارتند از:
۱. معرفی شده توسط ASX Limited، یا
۲. (اوراق بهادار غیر ASX استرالیا) عرضه شده در بورس اوراق بهادار استرالیا غیر از ASX Limited

C . ایجاد تعادل در سرمایه گذاری :
حداقل ۵۰٪ از سرمایه گذاری های متعادل کننده شما باید برای NSW مزایایی به همراه داشته باشد. این را می توان در جایی که :
۱. صندوق های دفتری در NSW دارند، یا
۲. دفتر مرکزی کسب و کار سرمایه گذاری زیربنایی در NSW است، یا
۳. فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری پایه ای، که برای نیوساوت ولز سود اقتصادی دارد
صرف کرد.

توجه کنید که تعریف ایالت نیو ساوت ولز برای “headquartered in NSW” و یا “دفتر مرکزی در نیو ساوت ولز” بدین گونه است :
۱. در NSW حتماً آدرس ثبت شده ABN داشته باشند،
۲. بخش قابل توجهی از فعالیت های کلی این شرکت در نیو ساوت ولز باشد و شایستگی آن به عنوان یک شرکت در NSW تعریف شده باشد و
۳. فعالیت های شرکت در نیو ساوت ولز قابل توجه بوده و صرفاً فعالیت های جانبی شرکت نباشد.

×