طرح های پیشنهادی سنای استرالیا در خصوص مدیریت رمز ارزها

طرح های پیشنهادی سنای استرالیا در خصوص مدیریت رمز ارزها

کمیسیون ارزی سنای استرالیا در پی وضع قوانین مالیاتی ساده تر و طرح های تشویقی بیشتر در حوزه رمز ارزها می باشد.
یکی از اعضای کمیسیون ارزی سنای استرالیا با توجه به وضعیت حال حاضر رمز ارزها در استرالیا، اعمال تغییرات لازم در راستای تسهیل تولید،استفاده و نگهداری رمز ارزها برای سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار را جهت تقویت صنعت بلاک چین (Blockchain) داخلی پیشنهاد داد.
این پیشنهادات شامل موارد زیر می باشد:
– تعدیل قوانین مالیاتی مربوط به سود سرمایه رمز ارزی
– پیاده سازی شیوه مناسب در خصوص اخذ جواز فعالیت در مارکت برای صرافی های رمز ارزها
– ارائه تخفیف ۱۰ درصدی برای کسب و کارهایی که با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر اقدام به استخراج رمز ارزها می کنند.

×