قابل توجه افراد مقیم استرالیا:

قابل توجه افراد مقیم استرالیا:

مراقب کلاهبردارانی باشید که در قالب تماس تلفنی خود را از جانب اداره مهاجرت استرالیا معرفی می کنند و یا کلاهبردارانی که سایتهای جعلی را به عنوان سایت اداره مهاجرت معرفی می کنند.

اداره مهاجرت استرالیا رسما اعلام نمود که از کلاهبرداری های اخیر که در قالب پیام ضبط شده تلفنی  خود را به صورت جعلی از جانب اداره مهاجرت معرفی می نمایند مطلع بوده و این مورد به سازمانهای مرتبط جهت پیگیری ارجاع شده است.

پیام ضبط شده تلفنی اعلام می دارد “حکم بازداشت آنها صادر شده” که این پیام کلاهبرداری است.

در صورت داشتن چنین تماسهایی، شما سریعا تلفن را قطع کرده و از طریق سایت https://www.scamwatch.gov.au این کلاهبرداری را گزارش نمائید.

شما به هیچ وجه نباید اطلاعات شخصی خود را به کلاهبرداران بدهید.

مطلع باشید که تمامی سایتهای دولت استرالیا پسوند “.gov.au” دارند.

لینک زیر در برگیرنده اطلاعات مفیدی جهت حفاظت از اطلاعات شخصی شما در استرالیا می باشد.

https://www.esafety.gov.au/key-issues/how-to/protect-personal-information

×