لیست مشاغل تکنسین‌های فنی و حرفه‌ای

لیست مشاغل تکنسین‌های فنی و حرفه‌ای

با بسته شدن مرزها در بیستم ماه مارس ۲۰۲۰، دولت استرالیا حساب ویژه‌ای روی نقش نیروهای کار ماهر برای بهبود و ترمیم اقتصاد کانادا پس از دوران شیوع کرونا باز کرده است. در این میان، تکنسین‌ها شرایط ویژه و مناسبی جهت اقامت دائم و موقت برخوردارند چرا که هر استان یا قلمرو مختلف می‌توانند نیروهای کاری مورد نیاز خود را هم به صورت مستقیم جذب کرده و به آنها اقامت دائم بدهند.

لیست مشاغل تکنسین‌های فنی و حرفه‌ای
ردیففارسیسازمان ارزیابیگروهکدانگلیسی
۱تکنسین برقTRAMLTSSL۳۱۲۳۱۲Electrical Engineering Technician
۲برقکار اتومبیلTRAMLTSSL۳۲۱۱۱۱Automotive Electrician
۳مکانیک عمومی اتومبیلTRAMLTSSL۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic General
۴مکانیک موتور دیزلیTRAMLTSSL۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanic
۵مکانیک موتورسیکلتTRAMLTSSL۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanic
۶مکانیک موتور
دستگاه‌های برقی کوچک
TRAMLTSSL۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanic
۷برقکار (عمومی)TRAMLTSSL۳۴۱۱۱۱Electrician – General
۸برقکار (گروه متخصص)TRAMLTSSL۳۴۱۱۱۲Eelectricians – Special Class
۹مکانیک آسانسورTRAMLTSSL۳۴۱۱۱۳Lift Mechanic
۱۰مکانیک تبرید و تهویهTRAMLTSSL۳۴۲۱۱۱Air-conditioning and
Refrigeration Mechanic
۱۱نقشه نگارVETASSESSMLTSSL۲۳۲۲۱۳Cartographer
۱۲قفلسازTRAMLTSSL۳۲۳۳۱۳Locksmith
۱۳نجار و سازنده قطعات چوبی تزیینیTRAMLTSSL۳۳۱۲۱۱Carpenter and Joiner
۱۴نجارTRAMLTSSL۳۳۱۲۱۲Carpenter
۱۵سازنده قطعات چوبی تزیینیTRAMLTSSL۳۳۱۲۱۳Joiner
۱۶نقاش ساختمانTRAMLTSSL۳۳۲۲۱۱Painting Trades Worker
۱۷کاشیکار کف و دیوارTRAMLTSSL۳۳۳۴۱۱Wall and Floor Tiller
۱۸لوله کشTRAMLTSSL۳۳۴۱۱۱plumber – general
۱۹لوله کش خدمات تهویه و مکانیکیTRAMLTSSL۳۳۴۱۱۲air-conditioning and
mechanical services plumber
۲۰لوله کش پشت بامTRAMLTSSL۳۳۴۱۱۵Roof Plumber
۲۱تکنسین عمومی ابزار الکترونیکTRAMLTSSL۳۴۲۳۱۴Electronic Instrument
Trades Worker – General
۲۲تکنیسین متخصص ابزار الکترونیکTRAMLTSSL۳۴۲۳۱۵Electronic Instrument
Trades Worker – Special Class
۲۳کابینت سازTRAMLTSSL۳۹۴۱۱۱Cabinetmaker
۲۴سازنده و تعمیرکار قایقTRAMLTSSL۳۹۹۱۱۱Boat Builder and Repairer
۲۵سازنده قطعاتVETASSESSSTSOL۱۳۳۴۱۱Manufacturer
۲۶تکنسین ارتباطات رادیوییTRAMLTSSL۳۱۳۲۱۱Radio Communications Technician
۲۷پرورش دهنده پنبهVETASSESSROL۱۲۱۲۱۱Cotton Grower
۲۸پرورش دهنده گلVETASSESSSTSOL۱۲۱۲۱۲Flower Grower
۲۹پرورش دهنده میوه یا آجیلVETASSESSROL۱۲۱۲۱۳Fruit or Nut Grower
۳۰پرورش دهنده حبوبات
یا دانه های روغنی
VETASSESSROL۱۲۱۲۱۴Grain, Oilseed or Pasture Grower
۳۱پرورش دهنده انگورVETASSESSSTSOL۱۲۱۲۱۵Grape Grower
۳۲کشت کننده انواع محصولاتVETASSESSROL۱۲۱۲۱۶Mixed Crop Farmer
۳۳پرورش دهنده نیشکرVETASSESSROL۱۲۱۲۱۷Sugar Cane Grower
۳۴پرورش دهنده سبزیجاتVETASSESSSTSOL۱۲۱۲۲۱Vegetable Grower (Aus) / Market
۳۵کشت کننده محصولات قهوه و چایVETASSESSROL۱۲۱۲۹۹Crop farmers
۳۶دامداریVETASSESSROL۱۲۱۳۹۹Livestock farmers
۳۷دامداری و پرورش دهنده محصولاتVETASSESSROL۱۲۱۴۱۱Mixed Crop and Livestock Farmer
۳۸باغبان (عمومی)TRASTSOL۳۶۲۲۱۱Gardener – General
۳۹پرورش دهنده محصولات آبزیVETASSESSROL۱۲۱۱۱۱Aquaculture Farmer
۴۰سازنده قطعات فلزیTRAMLTSSL۳۲۲۳۱۱Metal Fabricator
۴۱جوشکار متخصصTRAMLTSSL۳۲۲۳۱۳Welder – first class
۴۲تکنسین اتصال قطعات
برای ساخت دستگاهها
TRAMLTSSL۳۲۳۲۱۱Fitter – general
۴۳تکنسین اتصال و تراشکاری
قطعات برای ساخت دستگاهها
TRAMLTSSL۳۲۳۲۱۲Fitter and Turner
۴۴تکنسین اتصال و جوشکاری
قطعات برای ساخت دستگاهها
TRAMLTSSL۳۲۳۲۱۳Fitter-welder
۴۵صافکارTRAMLTSSL۳۲۴۱۱۱Panel Beater
۴۶بناTRAMLTSSL۳۳۱۱۱۱Bricklayer
۴۷سنگ تراشTRAMLTSSL۳۳۱۱۱۲Stonemason
۴۸شیشه برTRAMLTSSL۳۳۳۱۱۱Glazier
۴۹گچکارTRAMLTSSL۳۳۳۲۱۱Fibrous Plasterer
۵۰زه کشTRAMLTSSL۳۳۴۱۱۳Drainer
۵۱تعمیرکار گازTRAMLTSSL۳۳۴۱۱۴Gasfitter
۵۲تکنسین کابل برقTRAMLTSSL۳۴۲۲۱۲Technical Cable Jointer
۵۳تعمیرکار کشتیTRAMLTSSL۳۹۹۱۱۲Shipwright
۵۴ابزارسازTRASTSOL۳۲۳۴۱۲Toolmaker
۵۵تکنسین تاسیسات تولید برقTRASTSOL۳۹۹۲۱۳Power Generation
Plant Operator
۵۶تکنسین متالورژیVETASSESSSTSOL۳۱۲۹۱۲Metallurgical or Materials
Technician
۵۷کارشناس متالورژیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۹۱۲Metallurgist
۵۸تکنسین سخت افزار کامپیوترTRASTSOL۳۱۳۱۱۱Hardware technician
۵۹تکنسین پشتیبانی فناوری
اطلاعات و ارتباطات
TRASTSOL۳۱۳۱۹۹ICT Support Technician
۶۰تکنسین معماری،
ساختمان و نقشه برداری
VETASSESSSTSOL۳۱۲۱۹۹Architectural, Building and
Surveying Technicians
۶۱تکنیسین چاپTRASTSOL۳۹۲۳۱۱Printing Machinist
۶۲متخصص امورچندرسانه ایACSMLTSSL۲۶۱۲۱۱Multimedia Specialist
۶۳برنامه نویس نرم‌افزار و برنامهACSMLTSSL۲۶۱۳۹۹Software and Applications
Programmers (nec)
۶۴تکنسین مهندسی مکانیکTRASTSOL۳۱۲۵۱۲Mechanical Engineering Technician
۶۵تکنسین تولید و تعمیر ابزار دقیقTRASTSOL۳۲۳۳۱۴Precision Instrument Maker and Repairer
۶۶جواهرسازTRASTSOL۳۹۹۴۱۱Jeweler
۶۷کاشی کار پشت بامTRASTSOL۳۳۳۳۱۱Roof Tiler
۶۸مکانیک دستگاههای تجاریTRASTSOL۳۴۲۳۱۱Business Machine Mechanic
۶۹تکنسین کابل کشی داده و مخابراتTRASTSOL۳۴۲۴۱۱Cabler – Data and Telecommunications
۷۰تکنسین نصب و تعمیر تجهیزات
مخابراتی (کابلهای هوایی، آنتن و …)
TRASTSOL۳۴۲۴۱۳Telecommunications Lines Worker
۷۱سازنده مبلمانTRASTSOL۳۹۴۲۱۱Furniture Finisher
۷۲برشکار و تراشکار چوبTRASTSOL۳۹۴۲۱۳Wood Machinist
۷۳تکنسین ساخت قطعات چوبیTRASTSOL۳۹۴۲۹۹Wood Machinists and Other
Wood Trades Workers
۷۴بازرس ساخت وساز ساختمانVETASSESSSTSOL۳۱۲۱۱۳Building Inspector
۷۵تیمارکننده اسبTRASTSOL۳۲۲۱۱۳Farrier
۷۶تکنسین کشاورزیVETASSESSROL۳۱۱۱۱۱Agricultural Technician
۷۷طراح و نصاب
تابلوهای تجاری و غیره
TRASTSOL۳۹۹۶۱۱Sign Writer
۷۸تکنسین شکل‌دهی ورقهای فلزیTRAMLTSSL۳۲۲۲۱۱Sheet Metal Trades Worker
۷۹مسئول پشتیبانی امور مشتریان
فناوری اطلاعات و ارتباطات
TRASTSOL۳۱۳۱۱۲ICT Customer Support Officer
۸۰جوشکاری فشارTRAMLTSSL۳۲۲۳۱۲Pressure Welder
۸۱گچکار (محصولات تزیینی)TRAMLTSSL۳۳۳۲۱۲Solid Plasterer
۸۲تکنسین نازک‌کاری کفTRAROL۳۳۲۱۱۱Floor Finisher
۸۳تکنسین تعمیر قطعات الکترونیکTRAMLTSSL۳۴۲۳۱۳Electronic Equipment Trades Worker
۸۴تکنسین سیستمهای توزیع برقTRAROL۳۴۲۲۱۱Electrical Lines Worker
۸۵گاودار (تولید گوشت)VETASSESSROL۱۲۱۳۱۲Beef Cattle Farmer
۸۶گاودار (تولید شیر)VETASSESSROL۱۲۱۳۱۳Dairy Cattle Farmer
۸۷دامدارVETASSESSROL۱۲۱۳۱۷Mixed Livestock Farmer
۸۸پرورش دهنده خوکVETASSESSROL۱۲۱۳۱۸Pig Farmer
۸۹مرغدارVETASSESSSTSOL۱۲۱۳۲۱Poultry Farmer
۹۰پرورش‌دهنده گوسفندVETASSESSROL۱۲۱۳۲۲Sheep Farmer
۹۱پرورش‌دهنده اسبVETASSESSROL۱۲۱۳۱۶Horse Breeder
۹۲مربی تربیت اسبTRAMLTSSL۳۶۱۱۱۲Horse Trainer
۹۳تکنیسین ساخت و
مونتاژ قطعات فلزی
TRASTSOL۳۲۳۲۹۹Metal Fitters and Machinists
۹۴سازنده بدنه خودروTRASTSOL۳۲۴۲۱۱Vehicle Body Builder
۹۵نصاب و تعمیرکار
قطعات داخلی خودرو
TRASTSOL۳۲۴۲۱۲Vehicle Trimmer
۹۶نقاش ماشینTRAROL۳۲۴۳۱۱Vehicle Painter
۹۷باغبان فضای سبزTRASTSOL۳۶۲۲۱۳Landscape Gardener
۹۸مسئول نگهداری فضای سبزTRASTSOL۳۶۲۳۱۱Green Keeper
۹۹تکنیسین صحافی صفحات کتابTRASTSOL۳۹۲۱۱۱Print Finisher
۱۰۰سازنده و تعمیرکار پارچه مبلمانTRASTSOL۳۹۳۳۱۱Upholsterer
۱۰۱مسئول برنامه ریزی
تعمیرات و نگهداری
VETASSESSROL۳۱۲۹۱۱Maintenance Planner
۱۰۲مسئول ماشین آلات
پمپ روغن و سوخت
TRAROL۳۹۹۲۱۲Gas or Petroleum Operator
×