لیست مشاغل حوزه هنر، ادبیات، علوم و متفرقه

لیست مشاغل حوزه هنر، ادبیات، علوم و متفرقه

لیست مشاغل حوزه هنر، ادبیات، علوم و متفرقه
ردیففارسیسازمان ارزیابیگروهکدانگلیسی
۱طراح چند رسانه‌ایVETASSESSROL۲۳۲۴۱۳Multimedia Designer
۲کارگردان تلویزیون یا رادیوVETASSESSSTSOL۲۱۲۳۱۵Program Director (television or radio)
۳کارگردان فنیVETASSESSSTSOL۲۱۲۳۱۷Technical Director
۴کارگردان موسیقیVETASSESSMLTSSL۲۱۱۲۱۲Music Director
۵کارگردان
(فیلم، تلویزیون، رادیو یا تئاتر)
VETASSESSSTSOL۲۱۲۳۱۲Director (film, television, radio or stage)
۶موزیسینVETASSESSSTSOL۲۱۱۲۹۹Music Professionals
۷عکاسVETASSESSSTSOL۲۱۱۳۱۱Photographer
۸کارگردان هنریVETASSESSMLTSSL۲۱۲۱۱۱Artistic Director
۹تدوین کننده فیلمVETASSESSSTSOL۲۱۲۳۱۴Film and Video Editor
۱۰تهیه کننده فیلمVETASSESSSTSOL۲۱۲۳۱۸Video Producer
۱۱فیلمبردارTRASTSOL۳۹۹۵۱۲Camera Operator – film, television or video
۱۲صدابردارTRASTSOL۳۹۹۵۱۶Sound Technician
۱۳معمار داخلیVETASSESSSTSOL۲۳۲۵۱۱Interior Designer
۱۴طراح لباسVETASSESSSTSOL۲۳۲۳۱۱Fashion Designer
۱۵طراح جواهرVETASSESSSTSOL۲۳۲۳۱۳Jewelry Designer
۱۶طراحVETASSESSSTSOL۲۳۲۴۱۲Illustrator
۱۷رقصنده یا طراح رقصVETASSESSMLTSSL۲۱۱۱۱۲Dancer or Choreographer
۱۸مدیر صحنهVETASSESSSTSOL۲۱۲۳۱۶Stage Manager
۱۹نویسنده مقاله برای
مجلات، روزنامه ها و غیره
VETASSESSSTSOL۲۱۲۴۱۳Print Journalist
۲۰نویسنده مقاله های تخصصیVETASSESSSTSOL۲۱۲۴۱۵Technical Writer
۲۱کارشناس هنرهای اجتماعیVETASSESSROL۲۷۲۶۱۱Community Arts Worker
۲۲ویراستار روزنامهVETASSESSSTSOL۲۱۲۴۱۲Newspaper or Periodical Editor
۲۳ویراستار کتاب یا نمایشVETASSESSSTSOL۲۱۲۲۱۲Book or Script Editor
۲۴روزنامه نگار یا نویسندهVETASSESSSTSOL۲۱۲۴۹۹Journalists and Other Writers
۲۵آمارگیرVETASSESSMLTSSL۲۲۴۱۱۳Statistician
۲۶شیمی دانVETASSESSMLTSSL۲۳۴۲۱۱Chemist
۲۷کارشناس صنایع غذاییVETASSESSMLTSSL۲۳۴۲۱۲Food Technologist
۲۸هواشناسVETASSESSMLTSSL۲۳۴۹۱۳Meteorologist
۲۹استاد دانشگاهVETASSESSMLTSSL۲۴۲۱۱۱University Lecturer
۳۰کارشناس علوم جنگلداریVETASSESSMLTSSL۲۳۴۱۱۳Forester
۳۱محقق امور زیست محیطیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۳۱۳Environmental Research Scientist
۳۲کارشناس امور زیست محیطیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۳۹۹Environmental Scientist (nec)
۳۳کارشناس ژئوفیزیک‌VETASSESSMLTSSL۲۳۴۴۱۲Geophysicist
۳۴هیدروژئولوژیست‌VETASSESSMLTSSL۲۳۴۴۱۳Hydrogeologist
۳۵بیولوژیستVETASSESSMLTSSL۲۳۴۵۱۱Life Scientists – general
۳۶کارشناس حفاظت محیط زیستVETASSESSMLTSSL۲۳۴۹۱۱Conservator
۳۷بیولوژیست عمومیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۵۹۹life scientists – nec
۳۸کارشناس بیوشیمیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۵۱۳Biochemist
۳۹بیوتکنولوژیستVETASSESSMLTSSL۲۳۴۵۱۴Biotechnologist
۴۰گیاه‌شناسVETASSESSMLTSSL۲۳۴۵۱۵Botanist
۴۱کارشناس زیست دریاییVETASSESSMLTSSL۲۳۴۵۱۶Marine Biologist
۴۲میکروبیولوژیستVETASSESSMLTSSL۲۳۴۵۱۷Microbiologist
۴۳جانورشناسVETASSESSMLTSSL۲۳۴۵۱۸Zoologist
۴۴کارشناس دیگر علوم محیطی و مکانیVETASSESSMLTSSL۲۳۲۲۱۴other spatial scientist
۴۵کارشناس پزشکی هسته ایANZSNMMLTSSL۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologist
۴۶تکنسین علوم شیمیVETASSESSSTSOL۳۱۱۴۱۱Chemistry Technician
۴۷تکنسین علوم زمینVETASSESSSTSOL۳۱۱۴۱۲Earth Science Technician
۴۸تکنسین علوم زیستیVETASSESSSTSOL۳۱۱۴۱۳Life Science Technician
۴۹تکنسین علومVETASSESSSTSOL۳۱۱۴۹۹Science Technicians
۵۰زمین‌شناسVETASSESSSTSOL۲۳۴۴۱۱Geologist
۵۱کارشناس علوم کشاورزیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientist
۵۲ریاضی‌دانVETASSESSSTSOL۲۲۴۱۱۲Mathematician
۵۳کارشناس علوم درخت شناسیTRASTSOL۳۶۲۲۱۲Arborist
۵۴برگزارکننده مراسم و کنفرانسVETASSESSSTSOL۱۴۹۳۱۱Conference and Event Organizer
۵۵تحلیلگر سیاست سازمانیVETASSESSROL۲۲۴۴۱۲Policy Analyst
۵۶کارشناس هماهنگیVETASSESSROL۲۲۴۹۱۲Liaison Officer
۵۷تحلیلگر تحقیقات بازارVETASSESSSTSOL۲۲۵۱۱۲Market Research Analyst
۵۸مسئول ارتقاء فعالیتهای ورزشیVETASSESSSTSOL۴۵۲۳۲۱Sports Development Officer
۵۹ورزشکارVETASSESSSTSOL۴۵۲۴۹۹Sportsperson
۶۰فوتبالیستVETASSESSMLTSSL۴۵۲۴۱۱Footballer
۶۱منشی شرکتVETASSESSSTSOL۲۲۱۲۱۱Company Secretary
۶۲کارشناس حفظ منابع طبیعیVETASSESSROL۲۳۴۳۱۱Conservation Officer
۶۳مسئول موزه یا گالریVETASSESSSTSOL۲۲۴۲۱۲Gallery or Museum Curator
۶۴مسئول بخش تفریح و سرگرمیVETASSESSSTSOL۲۷۲۶۱۲Recreation Officer
۶۵مسئول ایمنی معدنVETASSESSSTSOL۳۱۲۹۱۳Mine Deputy
۶۶مسئول روابط عمومیVETASSESSSTSOL۲۲۵۳۱۱Public Relations Professional
۶۷مسئول برنامه ریزی شهریVETASSESSSTSOL۲۳۲۶۱۱Urban and Regional Planner
۶۸مشاور استفاده تجاری املاکVETASSESSMLTSSL۲۲۴۵۱۱Land Economist
۶۹خلبان هواپیماCASAROL۲۳۱۱۱۱Aeroplan Pilot
۷۰خلبان هلیکوپترCASAROL۲۳۱۱۱۴Helicopter Pilot
۷۱ناخدای کشتیAMSAROL۲۳۱۲۱۳Ship’s Master
۷۲خبرنگار تلویزیونVETASSESSSTSOL۲۱۲۴۱۶Television Journalist
۷۳مسئول ارزیابی ثبت اختراعVETASSESSSTSOL۲۲۴۹۱۴Patents Examiner
۷۴مترجم شفاهیNAATISTSOL۲۷۲۴۱۲Interpreter
۷۵مترجم کتبیNAATIROL۲۷۲۴۱۳Translator
۷۶مسئول خسارت بیمهVETASSESSSTSOL۵۹۹۶۱۲Insurance Loss Adjuster
۷۷مسئول کتابخانهVETASSESSSTSOL۲۲۴۶۱۱Librarian
۷۸تحلیلگر سیستمهای سازمانیVETASSESSSTSOL۲۲۴۷۱۲Organization and Methods Analyst
۷۹متخصصان اطلاعات و امور سازمانیVETASSESSSTSOL۲۲۴۹۹۹Information and
Organization Professionals
۸۰بازرس ایمنیVETASSESSROL۳۱۲۶۱۱Safety Inspector
۸۱مسئول باغ وحشVETASSESSROL۳۶۱۱۱۴Zookeeper
۸۲تکنسین هنرهای نمایشیVETASSESSSTSOL۳۹۹۵۹۹Performing Arts Technicians
۸۳مسئول مراسم تدفینVETASSESSROL۴۵۱۳۹۹Funeral Worker
۸۴مهماندار پروازVETASSESSROL۴۵۱۷۱۱Flight Attendant
۸۵سوارکار حرفه ایTRAROL۴۵۲۴۱۳Jockey
۸۶مدیر آژانس املاکVETASSESSROL۶۱۲۱۱۲Property Manager
۸۷نماینده املاک و مستغلاتVETASSESSROL۶۱۲۱۱۲Real Estate Representative
۸۸گلفروشTRASTSOL۳۶۲۱۱۱Florist
۸۹مدیر آرشیو اطلاعاتVETASSESSSTSOL۲۲۴۲۱۴Records Manager
۹۰مشاور مراودات کاریVETASSESSROL۲۲۳۱۱۳Work Place Relations Advisor
۹۱سرآشپزTRAMLTSSL۳۵۱۳۱۱Chef
۹۲آرایشگرTRASTSOL۳۹۱۱۱۱Hairdresser
۹۳گریمورTRASTSOL۳۹۹۵۱۴Make up Artist
۹۴نانواTRASTSOL۳۵۱۱۱۱Baker
۹۵خیاط لباسTRASTSOL۳۹۳۲۱۳Dressmaker or Tailor
۹۶قصابTRASTSOL۳۵۱۲۱۱Butcher or Smallgoods Maker
۹۷شیرینی پزTRASTSOL۳۵۱۱۱۲Pastry Cook
۹۸آشپزTRASTSOL۳۵۱۴۱۱Cook

 

×