متخصصین بهداشت و درمان

متخصصین بهداشت و درمان

دولت استرالیا بعد از پاندمی کرونا روی بهبود شرایط کادر پزشکی و درمان خود تمرکز کرده و به همین دلیل پرستاران، پزشکان، محققین و متخصصین بهداشتی شانس بسیار بالاتری برای اخذ اقامت از طریق ویزای مهارتی را خواهند داشت. بعلاوه تغییرات ایجاد شده در شرایط دنیا، نشان می‌دهد که به طور کلی، جهان و مخصوصاً کشورهای پیشرفته به نیروهای متخصص بهداشت و درمان و حتی محققین این حوزه بسیار بیشتر از گذشته نیاز دارد و خواهد داشت.

لیست مشاغل حوزه بهداشت و سلامت
ردیففارسیسازمان ارزیابیگروهکدانگلیسی
۱درمانگر عمومیVETASSESSSTSOL۴۱۱۳۱۱Diversional Therapist
۲ماساژور درمانگرVETASSESSSTSOL۴۱۱۶۱۱Massage Therapist
۳پزشکACPSEMMLTSSL۲۳۴۹۱۴Physicist -medical physicist only
۴متخصص سونوگرافیASMIRTMLTSSL۲۵۱۲۱۴Sonographer
۵متخصص پروتزAOPAMLTSSL۲۵۱۹۱۲Orthotist or Prosthetist
۶متخصص استخوان درمانیAOACMLTSSL۲۵۲۱۱۲Osteopath
۷درمانگر شغلیOTCMLTSSL۲۵۲۴۱۱Occupational Therapist
۸متخصص شنوایی سنجیVETASSESSMLTSSL۲۵۲۷۱۱Audiologist
۹متخصص اطفالMedBAMLTSSL۲۵۳۳۲۱Pediatrician
۱۰متخصص طب سوزنیChinese Medicine
Board of Australia
STSOL۲۵۲۲۱۱Acupuncturist
۱۱متخصص بیهوشیMedBAROL۲۵۳۲۱۱Anesthetist
۱۲پرستار پزشکANMACMLTSSL۲۵۴۴۱۱Nurse Practitioner
۱۳پرستار سالمندانANMACMLTSSL۲۵۴۴۱۲Registered Nurse – aged care
۱۴پرستار أطفال و بهداشت خانوادهANMACMLTSSL۲۵۴۴۱۳Registered Nurse –
child and family health
۱۵پرستار بهداشت عمومیANMACMLTSSL۲۵۴۴۱۴– Registered Nurse
community health
۱۶پرستار اورژانسANMACMLTSSL۲۵۴۴۱۵Registered Nurse –
critical care and emergency
۱۷پرستار معلولینANMACMLTSSL۲۵۴۴۱۶Registered Nurse –
developmental disability
۱۸پرستار ناتوانی
جسمی و توانبخشی
ANMACMLTSSL۲۵۴۴۱۷Registered Nurse –
disability and rehabilitation
۱۹پرستار مطب یا بیمارستانANMACMLTSSL۲۵۴۴۲۱-Registered Nurse medical practice
۲۰پرستار سلامت روانیANMACMLTSSL۲۵۴۴۲۲Registered Nurse – mental health
۲۱پرستار اتاق عملANMACMLTSSL۲۵۴۴۲۳Registered Nurse perioperative-
۲۲پرستار عمل جراحیANMACMLTSSL۲۵۴۴۲۴Registered Nurse surgical-
۲۳پرستار اطفالANMACMLTSSL۲۵۴۴۲۵Registered Nurse Pediatrics-
۲۴پرستار عمومیANMACMLTSSL۲۵۴۴۹۹Registered Nurses
۲۵آموزش پرستاریANMACSTSOL۲۵۴۲۱۱Nurse Educator
۲۶پرستار امور پزشکی عمومیANMACMLTSSL۲۵۴۴۱۸Registered Nurse – medical
۲۷محقق پرستاریANMACSTSOL۲۵۴۲۱۲Nurse Researcher
۲۸پرستار حیواناتVETASSESSSTSOL۳۶۱۳۱۱Veterinary Nurse
۲۹رزیدنت پرستاریANMACSTSOL۴۱۱۴۱۱Enrolled Nurse
۳۰پاپزشک(a) APodA
(b) ANZPAC
MLTSSL۲۵۲۶۱۱Podiatrist
۳۱پزشک عمومیMedBAMLTSSL۲۵۳۱۱۱General Practitioner
۳۲پزشک متخصصMedBAMLTSSL۲۵۳۳۱۱Specialist Physician -general medicine
۳۳متخصص مراقبتهای ویژهMedBAMLTSSL۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialist
۳۴متخصص طب کلیهMedBAMLTSSL۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialist
۳۵متخصص دستگاه تنفسیMedBAMLTSSL۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialist
۳۶پزشکان متخصصMedBAMLTSSL۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians
۳۷روان پزشکMedBAMLTSSL۲۵۳۴۱۱Psychiatrist
۳۸جراح عمومیMedBAMLTSSL۲۵۳۵۱۱Surgeon – general
۳۹جراح قلب و عروقMedBAMLTSSL۲۵۳۵۱۲Cardiothoracic Surgeon
۴۰جراح مغز و اعصابMedBAMLTSSL۲۵۳۵۱۳Neurosurgeon
۴۱جراح ارتوپدMedBAMLTSSL۲۵۳۵۱۴Orthopedic Surgeon
۴۲جراح اطفالMedBAMLTSSL۲۵۳۵۱۶Pediatric Surgeon
۴۳جراح پلاستیک و ترمیمیMedBAMLTSSL۲۵۳۵۱۷Plastic and Reconstructive Surgeon
۴۴جراح عروقMedBAMLTSSL۲۵۳۵۲۱Vascular Surgeon
۴۵متخصص طب اورژانسMedBAMLTSSL۲۵۳۹۱۲Emergency Medicine Specialist
۴۶پزشک داروسازیMedBAMLTSSL۲۵۳۹۹۹Medical Practitioners
۴۷ماماANMACMLTSSL۲۵۴۱۱۱Midwife
۴۸متخصص رژیم غذاییDAASTSOL۲۵۱۱۱۱Dietitian
۴۹متخصص علوم تغذیهVETASSESSSTSOL۲۵۱۱۱۲Nutritionist
۵۰متخصص تشخیص
بیماری و ارتقاء سلامت
VETASSESSSTSOL۲۵۱۹۹۹Health Diagnostic and
Promotion Professionals
۵۱متخصص طب سنتی چینیChinese Medicine
Board of Australia
STSOL۲۵۲۲۱۴Traditional Chinese
Medicine Practitioner
۵۲درمانگر تکمیلی سلامتVETASSESSSTSOL۲۵۲۲۹۹Complementary Health Therapists
۵۳رزیدنت درمان پزشکیMedBASTSOL۲۵۳۱۱۲Resident Medical Officer
۵۴روان درمانگرVETASSESSSTSOL۲۷۲۳۱۴Psychotherapist
۵۵متخصص بینایی سنجیOCANZMLTSSL۲۵۱۴۱۱Optometrist
۵۶متخصص گفتاردرمانیSPAMLTSSL۲۵۲۷۱۲Speech Pathologist
۵۷کارشناس آزمایشگاهAIMSMLTSSL۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientist
۵۸داروساز بیمارستانAPharmCSTSOL۲۵۱۵۱۱Hospital Pharmacist
۵۹داروساز شاغل در شرکت داروسازیVETASSESSSTSOL۲۵۱۵۱۲Industrial Pharmacist
۶۰داروساز بخش فروشAPharmCSTSOL۲۵۱۵۱۳Retail Pharmacist
۶۱مشاور پیشگیری از حوادث شغلیVETASSESSSTSOL۲۵۱۳۱۲Occupational Health and Safety Adviser
۶۲تکنسین پروتزهای دندانیTRASTSOL۴۱۱۲۱۳Dental Technician
۶۳متخصص سرطانMedBAMLTSSL۲۵۳۳۱۴Medical Oncologist
۶۴متخصص غددMedBAMLTSSL۲۵۳۳۱۵Endocrinologist
۶۵متخصص گوارشMedBAMLTSSL۲۵۳۳۱۶Gastroenterologist
۶۶متخصص مغز و اعصابMedBAMLTSSL۲۵۳۳۱۸Neurologist
۶۷روماتولوژیستMedBAMLTSSL۲۵۳۳۲۳Rheumatologist
۶۸متخصص اورولوژیMedBAMLTSSL۲۵۳۵۱۸Urologist
۶۹متخصص گوش و حلق و بینیMedBAMLTSSL۲۵۳۵۱۵Otorhinolaryngologist
۷۰متخصص پوستMedBAMLTSSL۲۵۳۹۱۱Dermatologist
۷۱متخصص زنان و زایمانMedBAMLTSSL۲۵۳۹۱۳Obstetrician and Gynecologist
۷۲چشم پزشکMedBAMLTSSL۲۵۳۹۱۴Ophthalmologist
۷۳متخصص پاتولوژیMedBAMLTSSL۲۵۳۹۱۵Pathologist
۷۴رادیولوژیست تشخیصیMedBAMLTSSL۲۵۳۹۱۷Diagnostic and Interventional Radiologist
۷۵متخصص پرتودرمانی
بیماران سرطانی
MedBAMLTSSL۲۵۳۹۱۸Radiation Oncologist
۷۶روانشناس بالینیAPSMLTSSL۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologist
۷۷روانشناس امور دانشجویانAPSMLTSSL۲۷۲۳۱۲Educational Psychologist
۷۸روانشناس امور کاری
کارکنان شرکتها
APSMLTSSL۲۷۲۳۱۳Organizational Psychologist
۷۹روان شناسAPSMLTSSL۲۷۲۳۹۹Psychologists
۸۰متخصص قلب و عروقMedBAMLTSSL۲۵۳۳۱۲Cardiologist
۸۱هماتولوژیست بالینیMedBAMLTSSL۲۵۳۳۱۳Clinical Hematologist
۸۲دندانپزشکADCROL۲۵۲۳۱۲Dentist
۸۳متخصص دندانپزشکیADCSTSOL۲۵۲۳۱۱Dental Specialist
۸۴دامپزشکAVBCMLTSSL۲۳۴۷۱۱Veterinarian
۸۵متخصص رادیولوژی
تشخیص بیماری
ASMIRTMLTSSL۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographer
۸۶متخصص پرتو درمانیASMIRTMLTSSL۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapist
۸۷متخصص طب ماساژCCEAMLTSSL۲۵۲۱۱۱Chiropractor
۸۸فیزیوتراپیستAPCMLTSSL۲۵۲۵۱۱Physiotherapist
۸۹بهیار آمبولانسVETASSESSSTSOL۴۱۱۱۱۱Ambulance Officer
۹۰متخصص مراقبتهای ویژه آمبولانسVETASSESSSTSOL۴۱۱۱۱۲Intensive Care Ambulance Paramedic
۹۱کارشناس خدمات معلولینVETASSESSSTSOL۴۱۱۷۱۲Disabilities Services Officer
۹۲کارشناس مراقبت آسایشگاهVETASSESSSTSOL۴۱۱۷۱۵Residential Care Officer
۹۳تکنسین بیهوشیVETASSESSSTSOL۳۱۱۲۱۱Anesthetic Technician
۹۴تکنسین قلبVETASSESSSTSOL۳۱۱۲۱۲Cardiac Technician
۹۵تکنسین آزمایشگاهAIMSSTSOL۳۱۱۲۱۳Medical Laboratory Technician
۹۶تکنسین داروخانهVETASSESSSTSOL۳۱۱۲۱۵Pharmacy Technician
۹۷تکنسین خدمات پزشکیVETASSESSSTSOL۳۱۱۲۹۹Medical Technicians
۹۸کارشناس ارتقاء سلامتVETASSESSSTSOL۲۵۱۹۱۱Health Promotion Officer
۹۹درمانگر متخصص علوم طبیعیVETASSESSSTSOL۲۵۲۲۱۳Naturopath
۱۰۰مددکارVETASSESSSTSOL۲۷۲۴۹۹Social Professionals
۱۰۱مددکار مشاورACWASTSOL۲۷۲۶۱۳Welfare Worker
۱۰۲مددکار اجتماعیAASWMLTSSL۲۷۲۵۱۱Social Worker
۱۰۳بازرس محصولات لبنیVETASSESSSTSOL۳۱۱۳۹۹Primary Products Inspectors
۱۰۴مددکار خانوادهVETASSESSSTSOL۴۱۱۷۱۳Family Support Worker
۱۰۵کارشناس فیزیولوژی ورزشیVETASSESSROL۲۳۴۹۱۵Exercise Physiologist
۱۰۶کارشناس ارتقاء
سطح زندگی و سلامت جامعه
ACWASTSOL۴۱۱۷۱۱Community Worker
۱۰۷تکنیسین اتاق عملVETASSESSROL۳۱۱۲۱۴Operating Theatre Technician
۱۰۸مسئول جمع آوری نمونه آزمایشگاهAIMSROL۳۱۱۲۱۶Pathology Collector
۱۰۹مسئول آموزش کمکهای اولیهVETASSESSROL۴۵۱۸۱۵First Aid Trainer
۱۱۰مسئول آرشیو اطلاعات بیمارانVETASSESSROL۵۹۹۹۱۵Clinical Coder
۱۱۱تکنیسین بهداشت دندانVETASSESSROL۴۱۱۲۱۱Dental Hygienist
۱۱۲تکنیسین دندانپزشکیVETASSESSROL۴۱۱۲۱۴Dental Therapist
۱۱۳متخصص اختلالات حرکتی چشمVETASSESSSTSOL۲۵۱۴۱۲Orthoptist
۱۱۴کارشناس سلامت عمومی
در موارد اورژانس
VETASSESSROL۴۴۱۲۱۱Emergency Service Worker
۱۱۵مددکار جوانانACWASTSOL۴۱۱۷۱۶Youth Worker
۱۱۶بازرس فرآورده های گوشتیVETASSESSSTSOL۳۱۱۳۱۲Meat Inspector
۱۱۷کارشناس سلامت محیطVETASSESSROL۲۵۱۳۱۱Environmental Health Officer
۱۱۸مشاور ترک مواد و الکلVETASSESSSTSOL۲۷۲۱۱۲Drug and Alcohol Counsellor
۱۱۹مشاور ازدواج و خانوادهVETASSESSSTSOL۲۷۲۱۱۳Family and Marriage Counsellor
۱۲۰مشاور توانبخشیVETASSESSSTSOL۲۷۲۱۱۴Rehabilitation Counsellor
۱۲۱مشاور دانشجوییVETASSESSSTSOL۲۷۲۱۱۵Student Counsellor
۱۲۲مشاورVETASSESSSTSOL۲۷۲۱۹۹Counsellors
۱۲۳کارشناس فیزیولوژی ورزشیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۹۹۹Natural and Physical
Science Professionals (nec)
×