مدیران و مربیان آموزشی

مدیران و مربیان آموزشی

استرالیا برای ایجاد نظام آموزشی توانمند و آماده کردن نسل بعدی برای آینده‌ای بهتر، ارزش والایی قائل است و به همین دلیل، آموزگاران، معلمان و مربیان آموزشی معتبر، با انگیزه و متخصص قادرند از فرصت‌های مناسب مهاجرت کاری استفاده کرده و با مهاجرت به این کشور، به کادر آموزشی استرالیا اضافه شوند.
علاوه بر این، با توجه به پیشرفت‌های استرالیا در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تاسیس روزافزون شرکت‌های بزرگ تولیدی، صنعتی، خدماتی و …، این کشور در حال حاضر به گسترده‌ای وسیعی از مدیران در زمینه‌های مختلف نیاز دارد تا با مهاجرت به این کشور بتوانند مدیریت این شرکت‌ها را در دست گرفته و نیروهای انسانی را حمایت و راهنمایی کرده و کمپانی‌ها را به موفقیت نزدیک کنند. به همین دلیل عناوین شغلی مدیریتی از امتیاز بسیار بالایی در ارزیابی مشاغل برخوردارند و ممکن است جایگاه اجتماعی مناسب و جذابی هم برای مهاجران رقم زنند.

لیست مشاغل مدیران و مربیان آموزشی
ردیففارسیسازمان ارزیابیگروهکدانگلیسی
۱معلم دبیرستانAITSLMLTSSL۲۴۱۴۱۱Secondary School Teacher
۲معلم دانش آموزان کم توان ذهنیAITSLMLTSSL۲۴۱۵۱۱Special Needs Teacher
۳معلم ناشنوایانAITSLMLTSSL۲۴۱۵۱۲Teacher of the Hearing Impaired
۴معلم نابینایانAITSLMLTSSL۲۴۱۵۱۳Teacher of the Sight Impaired
۵معلم دانش آموزان خاصAITSLMLTSSL۲۴۱۵۹۹Special Education Teachers
۶معلم دبستانAITSLSTSOL۲۴۱۲۱۳Primary School Teacher
۷معلم مقطع متوسطهAITSLSTSOL۲۴۱۳۱۱Middle School Teacher
۸معلم هنر (مربی خصوصی)VETASSESSSTSOL۲۴۹۲۱۱Art Teacher – private tuition
۹مربی حرکات موزون (مربی خصوصی)VETASSESSSTSOL۲۴۹۲۱۲Dance Teacher – private tuition
۱۰معلم موسیقی (مربی خصوصی)VETASSESSSTSOL۲۴۹۲۱۴Music Teacher – private tuition
۱۱موسیقی‌دان (ساز)VETASSESSMLTSSL۲۱۱۲۱۳Musician (instrumental)
۱۲معلمان خصوصیVETASSESSSTSOL۲۴۹۲۹۹Private Tutors and Teachers
۱۳معلم رانندگیVETASSESSROL۴۵۱۲۱۱Driving Instructor
۱۴معلم زبان انگلیسیVETASSESSSTSOL۲۴۹۳۱۱English Teacher for
Speakers of Other Languages
۱۵مربی اسکیVETASSESSSTSOL۴۵۲۳۱۴Snow Sport Instructor
۱۶مربی شناVETASSESSSTSOL۴۵۲۳۱۵Swimming Coach or Instructor
۱۷مدرس پروازVETASSESSROL۲۳۱۱۱۳Flying Instructor
۱۸مربی ورزشیVETASSESSSTSOL۴۵۲۳۱۷Other Sports Coach or Instructor
۱۹مربی غواصیVETASSESSSTSOL۴۵۲۳۱۱Diving Instructor – open water
۲۰مربی ژیمناستیکVETASSESSSTSOL۴۵۲۳۱۲Gymnastics Coach or Instructor
۲۱مربی اسب سواریVETASSESSSTSOL۴۵۲۳۱۳Horse Riding Coach or Instructor
۲۲مربی تنیسVETASSESSMLTSSL۴۵۲۳۱۶Tennis Coach
۲۳مربی تربیت سگVETASSESSSTSOL۳۶۱۱۱۱Dog Handler or Trainer
۲۴پرورش دهنده آهوVETASSESSROL۱۲۱۳۱۴Deer Farmer
۲۵پرورش دهنده بزVETASSESSROL۱۲۱۳۱۵Goat Farmer
۲۶مربی تربیت حیواناتVETASSESSSTSOL۳۶۱۱۹۹Animal Attendants and Trainers
۲۷معلم علوم ارتباط اطلاعات و فناوریACSSTSOL۲۲۳۲۱۱ICT Trainer
۲۸مربی مهد کودکAITSLMLTSSL۲۴۱۱۱۱Early Childhood –
pre-primary School
۲۹مدرس فنی و حرفه ایROL۲۴۲۲۱۱Vocational Education Teacher
۳۰مدیر پروژه ساختVETASSESSMLTSSL۱۳۳۱۱۱Construction Project Manager
۳۱مدیر برنامه زیست محیطیVETASSESSMLTSSL۱۳۹۹۱۲Eenvironmental Manager
۳۲مدیر مهندسیa) Engineers Australia
b) AIM
MLTSSL۱۳۳۲۱۱Engineering Manager
۳۳مدیر مهد کودکTRAMLTSSL۱۳۴۱۱۱Child Care Center Manager
۳۴مدیر کلینیکVETSSESSMLTSSL۱۳۴۲۱۳Primary Health Organization Manager
۳۵مدیر آسایشگاهACWAMLTSSL۱۳۴۲۱۴Welfare Center Manager
۳۶مدیر فروش و بازاریابیAIMSTSOL۱۳۱۱۱۲Sales and Marketing Manager
۳۷مدیر آموزش
مقاطع ابتدایی و متوسطه
VETASSESSROL۱۳۴۴۱۲Regional Education Manager
۳۸مدیر ورزشیVETASSESSROL۱۳۹۹۱۵Sports Administrator
۳۹مدیر پارکهای کمپینگVETASSESSROL۱۴۱۲۱۱Caravan Park and Camping Ground Manager
۴۰مدیر اداره پستVETASSESSROL۱۴۲۱۱۵Post Office Manager
۴۱مدیر مرکز سرگرمیVETASSESSROL۱۴۹۱۱۱Amusement Centre Management
۴۲مدیر باشگاه بدنسازیVETASSESSROL۱۴۹۱۱۲Fitness Centre Manager
۴۳مدیر باشگاه ورزشیVETASSESSROL۱۴۹۱۱۳Sports Centre manager
۴۴
۴۵مدیر سینما یا تئاترVETASSESSROL۱۴۹۹۱۲Cinema or Theatre manager
۴۶مدیر شعبه موسسه مالیVETASSESSROL۱۴۹۹۱۴Financial Institution Branch Manager
۴۷مدیر تبلیغاتAIMSTSOL۱۳۱۱۱۳Advertising Manager
۴۸مدیر امور اداریVETASSESSSTSOL۱۳۲۱۱۱Corporate Services Manager
۴۹مدیر منابع انسانیAIMSTSOL۱۳۲۳۱۱Human Resource Manager
۵۰مدیر توسعه و تحقیقاتVETASSESSSTSOL۱۳۲۵۱۱Research and Development Manager
۵۱مدیر تولید – جنگلداریVETASSESSSTSOL۱۳۳۵۱۱Production Manager – forestry
۵۲مدیر تولید – ساختVETASSESSSTSOL۱۳۳۵۱۲Production Manager – manufacturing
۵۳مدیر تولید – معدنVETASSESSSTSOL۱۳۳۵۱۳Production Manager – mining
۵۴مدیر تامین و توزیع محصولاتAIMSTSOL۱۳۳۶۱۱Supply and Distribution Manager
۵۵مدیر خدمات درمانیVETASSESSSTSOL۱۳۴۲۹۹Health and Welfare Services Managers
۵۶مدیر آموزش مقاطع دانشگاهیVETASSESSSTSOL۱۳۴۴۹۹Education Managers
۵۷مدیر پروژه
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ACSSTSOL۱۳۵۱۱۲ICT Project Manager
۵۸مدیر فناوری
اطلاعات و ارتباطات
ACSSTSOL۱۳۵۱۹۹ICT Managers
۵۹مدیر گالریVETASSESSMLTSSL۱۳۹۹۱۱Arts Administrator or Manager
۶۰مدیر روابط عمومیAIMROL۱۳۱۱۱۴Public Relations Manager
۶۱مدیر برنامه ریزیVETASSESSROL۱۳۲۴۱۱Policy and Planning Manager
۶۲مدیر درمانگاهVETASSESSROL۱۳۴۲۱۱Medical Administrator
۶۳مدیر آزمایشگاهVETASSESSSTSOL۱۳۹۹۱۳Laboratory Manager
۶۴مدیر تضمین کیفیتVETASSESSSTSOL۱۳۹۹۱۴Quality Assurance Manager
۶۵مدیر بخش پرستاریANMACSTSOL۲۵۴۳۱۱Nurse Manager
۶۶مدیر کافه یا رستورانVETASSESSSTSOL۱۴۱۱۱۱Cafe or Restaurant Manager
۶۷مدیر هتل یا متلVETASSESSSTSOL۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Manager
۶۸مدیر در صنعت گردشگریVETASSESSSTSOL۱۴۱۹۹۹Accommodation and Hospitality Managers
۶۹مدیر ارتباط با مشتریVETASSESSSTSOL۱۴۹۲۱۲Customer Service Manager
۷۰مدیر مدرسهVETASSESSSTSOL۱۳۴۳۱۱School Principal
۷۱مدیر شرکت حمل و نقلVETASSESSSTSOL۱۴۹۴۱۳Transport Company Manager
۷۲مدیر تاسیساتVETASSESSSTSOL۱۴۹۹۱۳Facilities Manager
۷۳تحلیلگر بازار کاریVETASSESSROL۲۲۵۱۱۲Market Research Analyst
۷۴مشاور منابع انسانیVETASSESSROL۲۲۳۱۱۱Human Resource Advisor
۷۵نماینده فروش حوزه
ارتباط اطلاعات و فناوری
VETASSESSSTSOL۲۲۵۲۱۳ICT Sales Representative
۷۶مدیر اطلاعات سلامتVETASSESSSTSOL۲۲۴۲۱۳Health Information Manager
۷۷مدیر أمور مشتری
فناوری اطلاعات و تکنولوژی
VETASSESSSTSOL۲۲۵۲۱۱ICT Account Manager
۷۸مدیر توسعه کسب و کار
فناوری اطلاعات و تکنولوژی
VETASSESSSTSOL۲۲۵۲۱۲ICT Business Development Manager
۷۹مدیر کلینیک پرستاریANMACMLTSSL۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Director
۸۰مدیرهای متخصص به استثنای:
سفیران
VETASSESSSTSOL۱۳۹۹۹۹Specialist Managers (nec) except:
(a) ambassador
۸۱مدیر پروژه یا مدیر برنامهVETASSESSSTSOL۵۱۱۱۱۲Program or Project Administrator
۸۲مشاور تحصیلیVETASSESSSTSOL۲۴۹۱۱۱Education Adviser
۸۳مشاور شغلیVETASSESSSTSOL۲۷۲۱۱۱Careers Counsellor
۸۴مشاور مدیریتVETASSESSMLTSSL۲۲۴۷۱۱Management Consultant
۸۵مشاور استخدامVETASSESSSTSOL۲۲۳۱۱۲Recruitment Consultant
۸۶مسئول مهدکودکTRAROL۳۶۲۴۱۱Nursery Person
×