مطالبی در خصوص ایرانیان مقیم استرالیا

مطالبی در خصوص ایرانیان مقیم استرالیا

سرشماری ایرانیان در کشور استرالیا نشان می دهد، اولین ایرانیانی که به استرالیا وارد شدند، کارگران خدمات نفتی بودند که توانسته بودند با استفاده از تخصص و مهارت خود در کشور استرالیا مشغول به کار شوند.

از سال ۱۹۷۹ تعداد ایرانیان مقیم استرالیا روبه افزایش بود به طوریکه سرشماری ایرانیان در سال ۱۹۹۶، ۱۶۲۷۰ نفر را ثبت کرده بود. با توجه به افزایش درخواست نیروی متخصص و … توسط دولت استرالیا، در سال ۲۰۱۲ سرشماری دولت استرالیا، ایرانیان مقیم این کشور را ۳۴۴۵۴ اعلام کرد. در سال ۲۰۱۶نیز، دولت استرالیا، جمعیت ایرانیان مقیم این کشور را با ۶۸.۷ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۱، تعداد ۵۸۱۱۲ نفر به ثبت رساند. طبق آخرین گزارش ثبت شده در سال ۲۰۲۱، تعداد ایرانیانی که به جهت اخذ اقامت در کشور استرالیا اقدام نموده و توانسته اند به این کشور وارد شوند به بیش از ۷۷۸۷۰ هزار نفر رسیده اند.

با افزایش چشمگیر جمعیت ایرانیان، شاهد به وجود آمدن محله های ایرانیان مقیم در استرالیا هستیم و شما میتوانید تمام ملزومات مورد نیاز خود را، اعم از محصولات سنتی مختص ایران و سوغاتی های معروف در این محله ها پیدا کنید.

×