معرفی انجمن ارزشیابی وتاسس

معرفی انجمن ارزشیابی وتاسس

سازمان Vetassess به عنوان یکی از مراجع مهم ارزیابی تحصیلی و شغلی در استرالیا، طیفی متنوع از رشته ها و تخصص های متعدد را پوشش می دهد. لیست مشاغل در این سازمان معمولاً به ۵ گروه تقسیم می شوند و به ترتیب در گروه های A تا E قرار می گیرند.
به جز گروه A که برای ارزیابی مثبت ، ارتباط کامل رشته ی شغلی با تحصیلات را طلب می کند ، در سایر گروه های لیست مشاغل این سازمان امکان اخذ ارزیابی در مشاغل غیر مرتبط با عنوان تحصیلی، در صورت ارائه شرایط کاری لازم اعلام شده، وجود خواهد داشت.همچنین عدم نیاز به ارائه ی نمره زبان انگلیسی برای دریافت Assessment، از دیگر ویژگی های مربوط به سازمان Vetassess می باشد.

×