معرفی متخصص بازاریابی در استرالیا

معرفی متخصص بازاریابی در استرالیا

یکی از تخصص های مورد نیاز کشور استرالیا که در لیست مشاغل کوتاه مدت (STSOL) می باشد، متخصص بازاریابی(Marketing Specialist) است.
برخی از ویزاهایی که با این تخصص می توان برایشان اقدام نمود ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ (به واسطه اسپانسر ایالتی) می باشد.
کد شغلی این رشته ۲۲۵۱۱۳ بوده و توسط انجمن ارزشیابی VETASSESS و در دسته بندی گروه B این انجمن ارزیابی می شود.
در استرالیا، شخصی به عنوان متخصص بازاریابی شناخته می شود که توانایی شناسایی فرصت های بازار و مشاوره در مورد توسعه آنها و همچنین هماهنگی و پیاده سازی طرح هایی در خصوص قیمت گذاری و ارتقاء کالا ها و خدمات یک سازمان را داشته باشد.

×