معرفی گروه های انجمن ارزیابی Engineers Australia

معرفی گروه های انجمن ارزیابی Engineers Australia

انجمن مهندسین استرالیا متقاضیان ارزیابی مهارت در حوزه مهندسی در استرالیا را به گروه های زیر طبقه بندی کرده است :
۱. Engineering Manager:
مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت اخذ ارزیابی در این گروه معمولاً مدرک لیسانس یا بالاتر می باشد که این مدرک دانشگاهی لازم است در زمینه مهندسی و بعد از ۱۲ سال تحصیلی اخذ شده باشد. مشمولین ارزیابی در این گروه عموماً تمرکز روی تدوین استراتژی ها و سیاست های مهندسی و برنامه ریزی آنها و همچنین مدیریت و بازبینی فعالیت های مهندسی دارند.
۲. Professional Engineer:
مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت اخذ ارزیابی در این گروه معادل مدرک لیسانس ۴ ساله در استرالیا می باشد که این مدرک دانشگاهی لازم است در زمینه مهندسی و بعد از ۱۲ سال تحصیلی اخذ شده باشد. مشمولین ارزیابی در این گروه از روش های سیستماتیک و فرایند های طراحی جهت اجرای فعالیت های مهندسی و حل مشکلات مهندسی استفاده می کنند.
۳. Engineering Technologist:
مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت اخذ ارزیابی در این گروه معادل مدرک لیسانس ۳ ساله در استرالیا می باشد که این مدرک دانشگاهی لازم است در زمینه مهندسی و بعد از ۱۲ سال تحصیلی اخذ شده باشد. مشمولین ارزیابی در این گروه از ابزارها و تکنیک های مهندسی در زمینه مهندسی مرتبط جهت توسعه تکنولوژی های مهندسی استفاده می کنند.
۴. Engineering Associate:
مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت اخذ ارزیابی در این گروه معادل مدرک کاردانی یا دیپلم پیشرفته ۲ ساله در استرالیا می باشد که این مدرک دانشگاهی لازم است در زمینه مهندسی و بعد از ۱۲ سال تحصیلی اخذ شده باشد. مشمولین ارزیابی در این گروه به ارائه پشتیبانی فنی به مدیران ساخت و مهندسین حرفه ای در زمینه های مختلف مهندسی می پردازند.

×