مهمترین تغییرات ویزای تجاری 188 زیر گروه Business Innovation

مهمترین تغییرات ویزای تجاری 188 زیر گروه Business Innovation

مهمترین تغییرات ویزای تجاری ۱۸۸ زیر گروه Business Innovation برای متقاضیانی که دعوت نامه آنها از ابتدای جولای ۲۰۲۱ به بعد صادر می گردد:
۱) افزایش اعتبار ویزای اولیه از ۴ سال و سه ماه به پنج سال
۲) افزایش مدت زمان اعتبار کلی ویزا از ۶ سال به هفت سال در صورت درخواست برای تمدید آن
۳) افزایش میزان حداقل فروش سالانه (۲ سال مالی انتخابی از ۴ سال مالی قبل از صدور دعوت نامه) از ۵۰۰ هزار دلار به ۷۵۰ هزار دلار استرالیائی
۴) افزایش میزان حداقل دارایی (در زمان صدور دعوت نامه) از ۸۰۰ هزار دلار به ۱ میلیون و پانصد هزار دلار استرالیائی
۵) افزایش حداقل میزان دارایی های امتیاز آور از ۸۰۰ هزار دلار به ۱ میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار استرالیائی
۶) افزایش سقف میزان دارایی های امتیاز آور از ۲ میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار به ۲ میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار استرالیائی
۷) افزایش سقف میزان فروش امتیاز آور از ۲ میلیون دلار به ۲ میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار استرالیائی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
×