مهمترین دلایل اقدام جهت ویزای همسر در اواخر سال 2021

مهمترین دلایل اقدام جهت ویزای همسر در اواخر سال 2021

مهمترین دلایل اقدام جهت ویزای همسر تا قبل از تغییرات اواخر سال ۲۰۲۱ شامل موارد زیر می باشند:

۱. از اواخر سال ۲۰۲۱، ارائه نمره زبان انگلیسی برای متقاضی این ویزا الزامی می گردد. متقاضیان جدید ویزای همسر ملزم به ارائه نمره زبان انگلیسی در سطح Functional خواهند بود و در غیر اینصورت می بایست نشان دهند که برای یادگیری زبان انگلیسی، تلاش مقبولی داشته اند.
۲. از نوامبر سال ۲۰۲۱، اقدام برای ویزای همسر در دو مرحله انجام خواهد شد و در مرحله اول اسپانسر مقیم دائم (که شهروند استرالیا نمی باشد) در خصوص ثبت پرونده اسپانسری خود اقدام خواهد نمود و بعد از دریافت تاییدیه اسپانسری، متقاضی می تواند در خصوص ثبت درخواست ویزای خود اقدام نماید.
۳. به دلیل افزایش پرونده ها، متقاضیانی که در استرالیا حضور دارند و آنهایی که اسپانسرشان در مناطق Designated Regional ساکن میباشد از اولویت رسیدگی برخوردار خواهند بود.

×