هدف از ویزای تجاری و مهارتی در کشور استرالیا

هدف از ویزای تجاری و مهارتی در کشور استرالیا

هدف اداره مهاجرت استرالیا از ارائه ویزای تجاری و ویزای اسکیل ورکر جذب افراد با تخصص و مهارت های فردی گوناگون است تا بتوانند در پیشرفت اقتصاد و فناوری این کشور نقش موثری داشته باشند. این کشور با هدف افزایش نیروی کار در مشاغل تخصصی، از طریق ویزای اسکیل ورکر، افرادی را که تمایل به مهاجرت دارند، جذب مینماید. همچنین صاحبان سرمایه و کارآفرینان نیز میتوانند با استفاده از ویزای تجاری در استرالیا اقامت داشته باشند و اقدام به راه اندازی کسب و کار نمایند.

مجموعه رانیکا ملل پاسارگاد می تواند به شما جهت کسب اطلاعات بیشتر کمک نماید، کافی است با ماتماس بگیرید و یا به سایت ما به آدرس www.ranika.org مراجعه نمایید.

×