ویزاهای مهارتی ایالت ویکتوریا

ویزاهای مهارتی ایالت ویکتوریا

ایالت ویکتوریا اخیراً اعلام نمود ظرفیت ویزاهای مهارتی این ایالت برای سال مالی جاری تکمیل شده و برای سال مالی آتی ظرفیت جدید اعلام و به درخواست متقاضیان ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ این ایالت رسیدگی می‌شود. ایالت ویکتوریا همچنین متذکر شده که برای اقدام مجدد شرایط جدید را هم بررسی نمایید.

×