۹۰ درصد جمعیت استرالیا واکسینه شدند

۹۰ درصد جمعیت استرالیا واکسینه شدند

طبق آخرین اخبار رسیده از ایالات مختلف استرالیا ۹۰ درصد جمعیت تا تاریخ ۱۲ نوامبر واکسینه شدند.

 traditionrolex.com

×