اخبار

۱۳۹۹/۰۵/۲۵

دولت استرالیای جنوبی اعلام نمود تعداد محدودی سهمیه‌ی اسپانسرشیپ از سهمیه‌ی سال مالی جاری برای ویزاهای مهارتی و تجاری دریافت کرده که تا انتهای ماه آگوست در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد. برای ویزای سرمایه‌گذاری اولویت با متقاضیان با صلاحیت بالاست و همچنین با مشاغلی که ایالت را در مبارزه با همه‌گیری کرونا یاری […]

۱۳۹۹/۰۵/۲۶

تعداد کل ۲۰۰ دعوتنامه در این مقطع برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید که تعداد ۱۷۰ دعوتنامه از کل برای ویزای ۱۸۹ و ۳۰ دعوتنامه‌ی دیگر برای ویزای ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید. متقاضیانی که موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹ شدند حداقل امتیاز ۸۵ و برای ویزای ۴۹۱ خویشاوندی حداقل امتیاز ۷۰ […]

۱۳۹۹/۰۵/۲۶

ایالت استرالیای جنوبی اعلام نمود که از ساعت ۲۱ تاریخ ۲۸ جون سال ۲۰۲، پذیرش درخواست‌های متقاضیان برای اسپانسر ایالتی را در سال مالی جاری متوقف خواهد نمود. متقاضیانی که پرونده‌ی خود را تا این زمان ثبت ننموده و هزینه‌ی رسیدگی را پرداخت نکرده باشند برای این سال مالی دیگر پذیرش نخواهند شد. پی‌نوشت رانیکا: […]

×