اخبار

۱۴۰۱/۰۱/۱۶

انجمن مهنسین استرالیا، ارزیابی سریع مهارت متقاضیانی که در استرالیا زندگی می کنند و دارای شرایط زیر می باشند را به صورت رایگان انجام می دهد. – از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۹ به بعد دارای ویزای خانواده، همسر و یا بشردوستانه (لیست زیر) بوده باشند – مدرک تحصیلی یا مهارت در یکی از کدهای شغلی […]

۱۴۰۰/۱۲/۴

در راستای تغییرات شاخص CPI، هزینه های ثبت درخواست ارزیابی مشاغل عمومی انجمن ارزیابی VETASSESS از تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت. هزینه درخواست های ثبت شده تا قبل از تاریخ ذکر شده مطابق با هزینه های جاری می باشد.

۱۴۰۰/۱۱/۲۸

اظهارنامه دیجیتال مسافر (DPD or Digital Passenger Declaration ) از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ به عنوان جایگزین اظهارنامه سفر به استرالیا (Australia’s Travel Declaration) اعلام شده است. همه ی افرادی که در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ یا بعد از آن از طریق مرز های هوایی به استرالیا وارد خواهند شد باید DPD را تکمیل کنند. […]

×