NSWتغییرات نحوه و شرایط تعیین افراد برای زیرگروه 491 ایالت

NSWتغییرات نحوه و شرایط تعیین افراد برای زیرگروه 491 ایالت

ظرفیت محدود دولت NSW برای جایگاه‌های انتخاب موقت افراد برای سال مالی ۲۰۲۰-۲۱ به پایان رسیده است.

دفاتر RDA (دفاتر گسترش منطقه ای استرالیا) در مدت زمان کوتاهی پس از تایید ظرفیت‌های اضافه ، به خزانه‌داری NSW برای مدیریت درخواست‌ها برای انتخاب افراد برای NSW کمک خواهند کرد.

بر اساس این روال جدید، هر دفتر RDA برای تعیین لیست مشاغل مهارتی خودش جهت انتخاب، قبول و ارزشیابی درخواست‌ها مسئول می‌باشد.

اطلاعات در رابطه با اقدام برای این نوع کاندید شدن از طریق RDA از جمله لیست مشاغل مهارتی واجدالشرایط در وبسایت‌های این دفاتر قرار خواهد گرفت.

 

نحوه اقدام برای ویزای ۴۹۱ ایالت NSW به نحوه زیر می‌باشد:

شما می‌بایست تمامی شرایط یکی از سه مسیر زیر را جهت واجدالشرایط بودن برای کاندید شدن در ایالت NSW دارا باشید:

 •      ۱.در مناطق NSW ساکن و شاغل باشید
 •      ۲.به تازگی تحصیلات خود را در NSW به پایان رسانده باشید
 •      ۳.خارج از NSW ساکن و شاغل باشید

کاندیداهایی که هیچ یک از سه شرط بالا را دارا نباشند، مورد قبول واقع نخواهند شد مگر اینکه از سمت خزانه‌داری تایید گردند.

     – “مشاغل مهارتی نزدیک و مرتبط ” شامل مشاغلی می‌باشند که در گروه کد ANZSCO مشابه قرار بگیرند (۴ رقم اول آن‌ها مشابه باشد)

     – “مناطق کم جمعیت ایالتی” توسط اداره مهاجرت استرالیا تعیین شده است.

در مناطق NSW ساکن و شاغل باشید.

برای واجدالشرایط بودن در این مسیر می‌بایست :

 •      – ارزشیابی معتبر برای شغلی که در لیست مشاغل مهارتی منطقه‌ای NSW وجود دارد داشته باشید
 •      – در مناطق کم جمعیت NSW حداقل در ۱۲ ماه گذشته زندگی کرده باشید
 •      – در مناطق کم جمعیت NSW حداقل در ۱۲ ماه گذشته در شغل مرتبط با ارزشیابی خود کار کرده باشید

به تازگی تحصیلات خود را در NSW به پایان رسانده باشید

برای واجدالشرایط بودن در این مسیر می‌بایست :

 •      – ارزشیابی معتبر برای شغلی که در لیست مشاغل مهارتی منطقه ای NSW وجود دارد داشته باشید
 •      – تحصیلات خود را در مرکزی به پایان رسانده باشید که:

          تحصیل شما در ۲۴ ماه گذشته به طول انجامیده باشد

            محل تحصیل در مناطق کم جمعیت NSW واقع شده باشد

            تحصیلات شما دارای شرایط تحصیل در استرالیا (که توسط اداره مهاجرت استرالیا تعیین شده است )باشد

            تحصیلات شما به عنوان تحصیلات مشابه یا نزدیک به کد رشته مشابه شما ارزیابی شده باشد

 •      – در مناطق کم جمعیت NSW حداقل در ۱۲ ماه گذشته زمانی که تحصیلات خود را تکمیل می‌کردید، زندگی کرده باشید

خارج از NSW ساکن و شاغل باشید.

برای واجدالشرایط بودن در این مسیر می‌بایست تمامی شرایط حداقل یکی از سه شاخه زیر را دارا باشید :

      پیشنهاد شغلی در NSW

     شرایط:

 • – ارزشیابی معتبر برای شغلی که در لیست مشاغل مهارتی منطقه‌ای NSW وجود دارد داشته باشید
 • – پیشنهادی برای اشتغال مداوم داشته باشید که:

-که در کد رشته مشابه یا نزدیک به کد رشته وی باشد

-برای مدت حداقل ۱۲ ماه و به مدت ۳۵ ساعت در هفته باشد

 

 • – پیشنهادی برای اشتغال مداوم داشته باشید که:

-در مناطق کم جمعیت استرالیا قرار داشته باشد

-در استرالیا ثبت شده باشد

 

 •      – حداقل ۵ سال سابقه کار در مشاغل مهارتی داشته باشد ( اقدام کننده‌های خارج از استرالیا)

شرایط:

 • ارزشیابی معتبر برای شغلی که در لیست مشاغل مهارتی منطقه‌ای NSW وجود دارد داشته باشید
 • حداقل ۵ سال سابقه کار کد رشته خود و یا کد نزدیک به کد رشته خود داشته باشید
 •      – خویشاوندان در NSW

     شرایط:

 • ارزشیابی معتبر برای شغلی که در لیست مشاغل مهارتی منطقه‌ای NSW وجود دارد داشته باشید
 • یک خویشاوند نزدیک در مناطق کم جمعیت NSW داشته باشید که همه شرایط زیر را داشته باشد:

     -پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، برادر، خواهر

     -حداقل ۱۸ سال سن

     -دارای ویزای دائم استرالیا باشد، شهروند استرالیا باشد و یا دارای ویزای موقت NSW باشد (۴۸۹)

     -در مناطق کم جمعیت NSW حداقل در ۲۴ ماه گذشته ساکن بوده باشند

     -همچنان در مناطق کم جمعیت NSW سکونت داشته باشند

     – شما می‌بایست اطمینان حاصل کنید که عضو خانواده شما اظهارنامه قانونی را تکمیل کرده است تا تأیید کند که هر یک از الزامات مهاجرت زنجیره ای فوق را برآورده می‌کند.

×