آشنایی با RPL در انجمن کامپیوتر استرالیا

آشنایی با RPL در انجمن کامپیوتر استرالیا

ارزیابی مهارت در انجمن کامپیوتر استرالیا برای متقاضیانی که مدارک تحصیلی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
ندارند، از طریق ارائه پکیجی موسوم به RPL و بر اساس شرایط زیر صورت می گیرد:

* در صورتی که متقاضی حداقل دارای مدرک تحصیلی معادل دیپلم یا بالاتر بوده ولی این مدرک غیر مرتبط با IT باشد، برای ارزیابی نیاز به حداقل ۶ سال سابقه کار مرتبط خواهد داشت.

* در صورتی که متقاضی مدرک تحصیلی نداشته باشد، برای ارزیابی نیاز به حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط خواهد داشت.

نکته: میزان سوابق کاری حداقلی مورد نیاز انجمن ACS می تواند همزمان با تحصیلات نیز باشد ولی این میزان صرفا جهت ارزیابی مهارت متقاضی در نظر گرفته خواهد شد و در سیستم اداره مهاجرت برای آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
RPL
مخفف عبارت
Recognition of Prior Learning
می باشد.
در پرونده های ارزیابی RPL ، متقاضی لازم است نحوه کسب دانش خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کنار گزارش دو پروژه کاری خود ارائه نماید. پروژه ها لازم است کاملاً مرتبط با کد شغلی انتخابی متقاضی باشند و یکی از دو پروژه لازم است در ۳ سال گذشته و دیگری در ۵ سال گذشته انجام شده باشد.

×