اخبار جدید ایالت کوئینزلند برای متقاضیان ویزای اسکیل ورکر خارج از استرالیا

اخبار جدید ایالت کوئینزلند برای متقاضیان ویزای اسکیل ورکر خارج از استرالیا

طبق اعلام ایالت کوئینـزلند، اواخر سال ۲۰۲۱ اخبار جدیدی برای متقاضیان ویزای اسکیل ورکر که از خارج استرالیا قصد اقدام دارند، اعلام خواهد شد.

همچنین شرایط جدید ویزای ۱۸۸ ایالت کوئینـزلند اعلام شد.

اساسی ترین تغییر روی ویزای ۱۸۸ Innovation Stream ، الزام سرمایه گذاری به میزان حداقل ۴۰۰ هزاردلار برای دو شهر بریزبین و گلدکوست است در حالی که شرط سایر مناطق ریجنال ایالت ، همان ۳۰۰ هزار دلار گذشته اعلام شده است.

برای مطالعه جزییات بیشتر به وبسایت ایالت مراجعه کنید :

https://migration.qld.gov.au/

×