اعطای امتیاز به دارندگان ویزاهای بیزنسی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته‌اند

اعطای امتیاز به دارندگان ویزاهای بیزنسی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته‌اند

اعطای امتیاز به دارندگان ویزاهای بیزنسی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته‌اند
بازه تعیین شده برای اعطای این امتیازات از ابتدای فوریه ۲۰۲۰ تعیین گردیده است و تا زمانی که در آینده اعلام خواهد شد ادامه خواهد داشت. این تغییرات شامل حال افراد ذیل خواهد شد:
• حداقل به میزان سه سال دارنده ویزای ۱۸۸A بوده باشید.
• ویزای ۱۸۸A خود را قبل از ۱ جولای ۲۰۱۹ دریافت نموده باشید.
• از ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ تا سه ماه پس از پایان بازه تعیین شده (متعاقبا اعلام خواهد شد) درخواست خود را ثبت نموده باشید.
• به دلیل بیماری کرونا با بسته شدن مرزها، محدودیت های بیزینسی و رکود اقتصادی در استرالیا مواجه شده باشید.

امتیازات تعیین شده به شرح ذیل خواهد بود:
۱- امکان تمدید ویزا تا مجموعا ۸ سال از زمان صدور ویزای اولیه (قبلا شش سال بود)
۲- امکان اقدام برای تبدیل ویزا به اقامت دائم (۸۸۸) حتی در صورت باطل شدن آن به دلیل کرونا
۳- امکان محاسبه ۲ سال فعالیت بیزینس در استرالیا به صورت تجمیعی (و نه پیوسته)**

پی نوشت: **
در شرایط عادی، شخص بایستی برای تمدید ویزای ۱۸۸ خود نشان دهد که به صورت پیوسته در دو سال قبل از ارائه درخواست خود، فعالیت تجاری داشته است. ولی برای افرادی که در بازه های ذکر شده در بالا اقدام خواهند نمود، اصرار بر پیوسته بودن فعالیت تجاری در دو سال گذشته قبل از درخواست برداشته شده و اعلام شده که این دو سال فعالیت تجاری می تواند به صورت ناپیوسته و در طول مدت داشتن ویزای ۱۸۸ توسط متقاضی صورت گرفته باشد.

×