اعطای معافیت های جدید برای سفر به استرالیا

اعطای معافیت های جدید برای سفر به استرالیا

از تاریخ اول دسامبر ۲۰۲۱ میلادی، افرادی که یکی از ویزاهای ذیل برای آنها صادر شده، در صورتیکه هر دو دوز واکسنهای مورد تائید استرالیا را دریافت نموده باشند از ممنوعیت سفر به استرالیا مستثنی خواهند شد.

در میان این لیست افراد دارنده ویزای دانشجویی زیر گروه ۵۰۰، ویزای مهارتی زیر گروه های ۴۸۹ و ۴۹۱، ویزای نامزدی زیر گروه ۳۰۰ و ویزای فارغ التحصیلان دانشگاه های تهران و امیر کبیر در ایران (زیر گروه ۴۷۶) خود نمایی می نمایند.

 

Subclass 200 – Refugee visa

Subclass 201 – In-country Special Humanitarian visa

Subclass 202 – Global Special Humanitarian visa

Subclass 203 – Emergency Rescue visa

Subclass 204 – Woman at Risk visa

Subclass 300 – Prospective Marriage visa

Subclass 400 – Temporary Work (Short Stay Specialist) visa

Subclass 403 – Temporary Work (International Relations) visa (other streams, including Australian Agriculture Visa stream)

Subclass 407 – Training visa

Subclass 408 – Temporary Activity visa

Subclass 417 – Working Holiday visa

Subclass 449 – Humanitarian Stay (Temporary) visa

Subclass 457 – Temporary Work (Skilled) visa

Subclass 461 – New Zealand Citizen Family Relationship visa

Subclass 462 – Work and Holiday visa

Subclass 476 – Skilled – Recognised Graduate visa

Subclass 482 – Temporary Skill Shortage visa

Subclass 485 – Temporary Graduate visa

Subclass 489 – Skilled – Regional (Provisional) visa

Subclass 491 – Skilled Work Regional (Provisional) visa

Subclass 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa

Subclass 500 – Student visa

Subclass 580 – Student Guardian visa (closed to new applicants)

Subclass 590 – Student Guardian visa

Subclass 785 – Temporary Protection visa

Subclass 790 – Safe Haven Enterprise visa

Subclass 870 – Sponsored Parent (Temporary) visa

Subclass 988 – Maritime Crew visa

[۱۱/۲۳, ۲:۳۵ PM] Sarraf Graphic Designer: دعوتنامه های مقطع ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱ اعلام شد.

.

در راند ۲۹ اکتبر در مجموع ۴۰۰ دعوتنامه صادر گردید که تعداد ۲۰۰ دعوتنامه از آن به ویزای ۱۸۹ با حداقل ۹۰ امتیاز و تعداد ۲۰۰ دعوتنامه دیگر به ویزای ۴۹۱ خویشاوندی با حداقل ۸۰ امتیاز تعلق داشت.

لازم به ذکر است که از بین رشته های pro rata زیرگروه ۲۳۳۵ متعلق به مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک و مهندسی تولید با ۹۰ امتیاز موفق به اخذ دعوتنامه شدند ولی مابقی رشته های pro rata، دعوتنامه ای اخذ نکردند.

باید دقت کرد که دعوتنامه قبلی راند جولای بوده و از جولای تا اکتبر هیچ راندی برای ویزای های ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی  دعوتنامه ای صادر نگردیده است.

از ابتدای سال مالی، تاریخ اول جولای ۲۰۲۱ تاکنون در مجموع کل دعوتنامه های ایالتی، ۲۸۴۸ دعوتنامه برای ویزای ۱۹۰ و تعداد ۲۸۱۷ دعوتنامه برای ویزای ۴۹۱ ایالتی و همچنین ۳۶۵ دعوتنامه، برای ویزای ۱۸۸ صادر گردیده است.

×