اعلام ظرفیت اختصاص یافته به «ایالت نیو ساوت ولز» برای سال مالی ۲۱-۲۰۲۰

اعلام ظرفیت اختصاص یافته به «ایالت نیو ساوت ولز» برای سال مالی ۲۱-۲۰۲۰

ایالت نیو ساوت ولز اعلام کرد از فوریه سال ۲۰۲۱، درخواست‌های همه‌ی زیرگروه های ویزای سرمایه گذاری به این ایالت را می پذیرد. 

در‌نظر داشته باشید که اگر EOI فعلی متقاضیان اعتبار دارد، نیازی نیست که EOI جدیدی به ثبت برسانند.

×