افزایش سقف پذیرش بازگشت شهروندان به استرالیا

افزایش سقف پذیرش بازگشت شهروندان به استرالیا

امروز صبح کشور استرالیا سقف پذیرش بازگشت شهروندان به این کشور را از ۴٫۰۰۰ نفر در هفته به ۶٫۰۰۰ نفر در هفته افزایش داد. این تصمیم باعث کاهش زمان انتظار افرادی خواهد شد که منتظر ورود به کشور هستند.

×