امکان ثبت درخواست ویزاهای تجاری ۱۸۸ برای ایالت استرالیای جنوبی از تاریخ ۲۰ جولای سال ۲۰۲۱ میلادی

امکان ثبت درخواست ویزاهای تجاری ۱۸۸ برای ایالت استرالیای جنوبی از تاریخ ۲۰ جولای سال ۲۰۲۱ میلادی

از تاریخ ۲۰ جولای سال ۲۰۲۱ میلادی، متقاضیان ویزاهای تجاری ۱۸۸ زیر گروه های  (Business Innovation) و سرمایه گذاری (Investor & Significant Investor streams) امکان ثبت درخواست خود را برای ایالت استرالیای جنوبی خواهند داشت.
ایالت استرالیای جنوبی (South Australia) برای سال مالی جدید، دو مرحله از مراحل ارزیابی قبلی خود را برای متقاضیان ویزای تجاری حذف نموده است که این موارد شامل حذف بازدید از استرالیای جنوبی قبل از اقدام برای اسپانسر ایالتی و همچنین حذف الزام به ارائه فرم “قصد اقدام” (ITA) نسبت به سال مالی قبل بوده است.
همچنین اطلاعات مربوط به برنامه ویزاهای مهارتی ایالت استرالیای جنوبی در هفته آتی توسط این ایالت اعلام خواهد شد.
×