بسته شدن موقت اسپانسر ایالتی استرالیای جنوبی

بسته شدن موقت اسپانسر ایالتی استرالیای جنوبی

ایالت استرالیای جنوبی اعلام نمود که از ساعت ۲۱ تاریخ ۲۸ جون سال ۲۰۲، پذیرش درخواست‌های متقاضیان برای اسپانسر ایالتی را در سال مالی جاری متوقف خواهد نمود. متقاضیانی که پرونده‌ی خود را تا این زمان ثبت ننموده و هزینه‌ی رسیدگی را پرداخت نکرده باشند برای این سال مالی دیگر پذیرش نخواهند شد.
پی‌نوشت رانیکا: سال مالی جاری در تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۰ به اتمام خواهد رسید و متعاقب آن ایالت SA لیست جدید و زمان پذیرش مجدد را اعلام خواهد نمود.

×