تحصیل در دانشگاه های استرالیا

تحصیل در دانشگاه های استرالیا

از مجموع ۴۳ دانشگاه موجود در کشور استرالیا ، ۴۰ دانشگاه استرالیایی و ۳ دانشگاه خصوصی بین المللی هستند. از تعداد ۴۰ دانشگاه استرالیایی نیز، ۳۶ دانشگاه دولتی و ۴ دانشگاه خصوصی می باشند.

اما بطور کلی قانون حمایت از آموزش عالی (مصوب سال ۲۰۰۳) سه گروه از ارائه دهندگان و مجریان آموزش عالی استرالیا را به این صورت معین کرده است:
۱-دانشگاه ها
۲-مؤسسات آموزش عالی خود اعتبار
۳-مؤسسات آموزش عالی معتبر دولتی و قلمرویی

_ برای اخذ پذیرش در دانشگاه‌های استرالیا، می بایست نسبت به مقطع تحصیلی، دانشگاه و رشته ی مورد نظر، مدارک لازم را آماده کرده و برای دانشگاه (و یا استاد در مقطع دکتری) ارسال نمود و برای دریافت موافقت ، منتظر ماند.
نهایتاً بعد از اخذ پذیرش در دانشگاه مورد نظر در ترم اول، برای بیمه دانشجویی ثبت نام نموده، سپس با تمامی مدارک برای اخذ ویزا با اداره مهاجرت استرالیا مکاتبه می شود.

ویزای ۵۰۰ مربوط به دانشجویان می باشد که برای هر مقطع، مدت زمان خاص دارد و بعد از اتمام دوره دانشجو می تواند برای ویزای اقامت موقت فارغ التحصیلان با زیر گروه ۴۸۵ اقدام نماید.

* برای دسترسی به لیست کامل دانشگاه و رشته های استرالیا میتوانید به سایت CRICOS مراجعه کنید.*

×