تغییرات شرایط ارزیابی سازمان ACS از ابتدای ماه دسامبر 2021

تغییرات شرایط ارزیابی سازمان ACS از ابتدای ماه دسامبر 2021

طبق اخبار منتشر شده از جانب سازمان ACS، تغییرات زیر از ابتدای ماه دسامبر ۲۰۲۱ در برنامه ارزیابی مهارتی این سازمان اعمال خواهد شد.
– لزوم ارائه ۳ مدرک شناسایی به جای یک مدرک شناسایی
– عدم لزوم ارائه مستندات پرداخت حقوق برای سنوات کاری قبل تر از ۱۰ سال گذشته
– لزوم ارائه مستندات پرداخت حقوق صرفاً بابت ابتدا و انتهای هر بازه اشتغال به کار
– عدم ارزیابی مدارک تخصصی اخذ شده از سازمان های تأیید شده ACS مانند Microsoft و Cisco

 

×