تفاوت اقامت دائم و موقت در استرالیا

تفاوت اقامت دائم و موقت در استرالیا

اقامت در استرالیا عمدتاً به ۲ دسته موقت (TR) و دائم (PR) تقسیم بندی می شوند.برای اقامت در استرالیا ترجیح اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان، ویزاهای اقامت دائم است، اما دولت استرالیا برای ایجاد فرصت برای آن دسته از متقاضیانی که به لحاظ امتیازی در ابتدا حائز اخذ ویزای اقامت دائم استرالیا نمی شوند، امکان اقدام برای اخذ ویزای اقامت موقت با استفاده از اسپانسرهای ایالتی را نیز فراهم آورده است.

۱– اقامت دائم استرالیا (Permanent Residency):در این نوع اقامت، متقاضیان اجازه زندگی، کار و تحصیل را به صورت نامحدود در استرالیا خواهند داشت و پس از مدت زمان مشخصی اقامت در استرالیا، امکان اخذ شهروندی این کشور را خواهند داشت.

۲- اقامت موقت استرالیا (Temporary Residency):این نوع اقامت به دو دسته تقسیم می‌شود،

* ویزاهایی که در آن متقاضی متعهد می شود در صورت عدم اقدام برای ویزاهای دیگر (در صورت واجد الشرایط بودن) پس از اتمام مدت ویزا به کشور خود بازگردد، که ویزاهای توریستی و ویزاهای تحصیلی از این نوع ویزا می باشند.* ویزاهایی که به شخص کمک می کند چنانچه به هر دلیلی موفق به اخذ اقامت دائم نشده است، با استفاده از فرصت این ویزا شرایط اخذ اقامت دائم را به دست آورد. مانند ویزای ۴۹۱ مهارتی و ویزای تجاری از این دست می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مزایا و شرایطویزاهای استرالیا با مجموعه رانیکا ملل پاسارگاد

در تماس باشید.

×