جایگاه شغل مهندس برق در استرالیا

جایگاه شغل مهندس برق در استرالیا

مهندسی برق یکی از مشاغل مورد نیاز کشور استرالیا در سال های اخیر است. به همین دلیل فرصت های کاری بسیاری برای مهندسین برق در این کشور پیشرفته فراهم شده است. علاوه بر نیاز فراوان بازار کار کشور استرالیا به مهندسین برق، امتیازاتی مانند موارد زیر برای افراد واجد شرایط این رشته فراهم شده است:

• استاندارد بالای زندگی

• امکان اخذ اقامت دائم استرالیا

• داشتن درآمد بالاتر از متوسط درآمد در اتحادیه اروپا

• بهره مند شدن از حقوق و مزایای کار در استرالیا

مهندسین برق به منظور کار در استرالیا می بایست ویزای کار این کشور را دریافت نمایند.

میزان درآمد مهندسین برق در استرالیا معمولا بین مبلغ ۹۵۰۰۰$ تا ۱۱۰۰۰۰$ (دلار استرالیا) می باشد.

×