داشتن پاسپورت معتبر چقدر اهمیت دارد؟

داشتن پاسپورت معتبر چقدر اهمیت دارد؟

اعتبار پاسپورت نه بر اساس محدودیت‌های ویزا، بلکه بر امکانات و آزادی‌هایی که پاسپورت‌ها ارائه می‌دهند تمرکز دارد.
امکانات و آزادی‌هایی که پاسپورت‌ها ارائه می‌دهند برای مقاصد مختلف به ۳ حالت ذیل می باشد:

Visa-free:
کشورهایی که مسافران می‌توانند بدون نیاز به اخذ ویزا، رفت و آمد داشته باشند.
(برای چنین حالتی افراد به پاسپورت معتبر نیاز دارند.)
Visa on arrival:
کشورهایی که مسافران می توانند در فرودگاه، درخواست ویزا جهت ورود داشته باشند.
(هنگامی که مسافر وارد کشور مقصد شود، با پر کردن یک فرم و پرداخت هزینه، ویزای ورود را دریافت می کند)
Visa required:
کشورهایی که مسافران برای ورود، حتما باید از قبل ویزا تهیه کنند.

×