دلیل سمت راست بودن فرمان خودرو در استرالیا

دلیل سمت راست بودن فرمان خودرو در استرالیا

برای کسانی که عادت به رانندگی در سمت راست جاده دارند، ممکن است رانندگی در کشور هایی مثل استرالیا، انگلیس و ژاپن کمی سخت و دشوار باشد.
ریشه این موضوع به زمانی نسبتا” دور برمیگردد . از آنجا که اکثر مردم بریتانیا راست دست بودند، شمشیر خود را در سمت چپ کمرشان نگه می‌داشتند. در آن زمان که جاده‌ها از امنیت زیادی برخوردار نبود، سوارکاران از سمت چپ جاده حرکت می‌کردند تا اگر کسی به آنها حمله کرد، بتوانند به سرعت از شمشیر خود جهت مبارزه و دفاع استفاده کنند.
بعد از انقلاب فرانسه، فرانسوی‌ها بسیاری از قوانین حکومت قبلی از جمله حرکت در سمت چپ جاده را تغییر دادند. سپس با به قدرت رسیدن ناپلئون و لشکرکشی‌های او، این سیستم به دیگر قسمت‌های اروپا گسترش یافت.
با این حال بریتانیا هیچوقت سیستم خود را تغییر نداد.
امروزه حدود ۲۵ درصد کشور های دنیا (که عمدتا” از مستعمره‌های سابق بریتانیا بودند) همچنان در سمت چپ جاده رانندگی می‌کنند.

×