رتبه و نوع دانشگاه شما چه تأثیری در روند اقدام شما، جهت اقامت در استرالیا را خواهد داشت؟

رتبه و نوع دانشگاه شما چه تأثیری در روند اقدام شما، جهت اقامت در استرالیا را خواهد داشت؟

رتبه و نوع دانشگاه شما چه تاثیری در روند اقدام شما جهت اقامت در استرالیا خواهد داشت؟

از دید استرالیا، همه دانشگاه ها ارزش یکسانی ندارند و اینکه شما از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده باشید تاثیر مستقیمی روی ارزش مدرک شما و در نتیجه امتیاز دریافتی شما روی پرونده خواهد داشت.

از نظر استرالیا، دانشگاه های ایران به دو دسته تقسیم می شوند: سکشن ۱ و سکشن ۲

• دانشگاه های سکشن ۱ دانشگاه هایی هستند که از نظر استرالیا مدرک معادل با مدارک استرالیا را ارائه می دهند.

به عنوان مثال در صورتیکه شما از یک دانشگاه سکشن ۱ در مقطع کارشناسی ارشد در ایران فارغ التحصیل شده باشید، مدرک شما معادل مدرک کارشناسی ارشد در استرالیا ارزیابی خواهد شد.

• دانشگاه های سکشن دو دانشگاه هایی هستند که از نظر استرالیا مدرک با ارزش پایین تر از مدارک استرالیا را ارائه می دهند.

به عنوان مثال در صورتی که شما از یک دانشگاه سکشن ۲ در مقطع کارشناسی ارشد در ایران فارغ التحصیل شده باشید، مدرک شما معادل مدرک کارشناسی در استرالیا ارزیابی خواهد شد.

البته باید به این نکته توجه داشته باشید که هر کدام از سکشن ها جزییات بسیار مهمی در خصوص هر مقطع تحصیلی و معادل های آن دارد و این موارد نیاز به بررسی بیشتر دارند. از طرفی مطلع شدن از این موارد، نیاز به داشتن دسترسی به لیست دانشگاه های اداره آموزش و پرورش استرالیا دارد و این لیست بصورت عمومی منتشر نمی شود. بنابراین توصیه میکنیم برای اطلاع از جزییات این لیست با کارشناسان ما در تماس باشید.

×