ساخت بزرگترین پروژه زیر ساختی استرالیا

ساخت بزرگترین پروژه زیر ساختی استرالیا

بزرگترین پروژه زیرساختی استرالیا، خط مترو شهر سیدنی است که با استفاده از نسل جدید قطارهای سریع و تمام الکترونیک، بدون اپراتور و مطمئن در حال ساخت می باشد.
در صورت بهره برداری از ۳۱ ایستگاه مترو و بیش از ۶۶ کیلومتر راه آهن جدید مترو، تحول اساسی در صنعت حمل و نقل بزرگترین شهر استرالیا به وجود خواهد آمد.

پیش بینی های انجام شده مبنی بر این است که این پروژه در سال ۲۰۲۴ به بهره برداری برسد.

×