شرایط اخذ اقامت دائم از طریق ویزای تجاری ویزای 888A

شرایط اخذ اقامت دائم از طریق ویزای تجاری ویزای 888A

شرایط اخذ اقامت دائم برای متقاضیانی که ویزای تجاری ۱۸۸ با زیر گروه Business Innovation Streamرا قبل از اول جولای ۲۰۲۱ دریافت نموده اند:
• اسپانسر شدن متقاضی توسط یکی از ایالتها و یا قلمروهای استرالیا
• داشتن مالکیت حداقل ۵۱ درصد از یک (و نهایتا دو) کسب و کار در استرالیا در مدت دو سال قبل از درخواست اقامت دائم
• مدیریت روز به روز فعالیت تجاری در استرالیا
• داشتن فروش بالای ۳۰۰ هزار دلار استرالیائی در یک سال قبل از درخواست اقامت دائم
• داشتن دو شرط از سه شرط ذیل در یک سال قبل از درخواست اقامت دائم:
۱. سهم دارائی موجود در بیزینس شما ۲۰۰ هزار دلار استرالیائی بوده باشد
۲. ارزش دارایی شما و همسرتان در استرالیا معادل ۶۰۰ هزار دلار استرالیائی بوده باشد
۳. معادل ۲ نفر کارمند تمام وقت واجد الشرایط را استخدام نموده باشید
• حضور فیزیکی متقاضی اصلی در استرالیا حداقل به مدت یک سال در دو سال قبل از درخواست اقامت دائم

پی نوشت ۱: موارد ذکر شده در بالا حداقل شروط مورد نظر اداره مهاجرت استرالیا می باشد و بر اساس تائید ایالت اسپانسر کننده می توانند تغییر کند. همچنین در مرحله اخذ اقامت دائم، همسر متقاضی که به همراه وی ویزای ۱۸۸ را دریافت نموده باشد، می توانند به عنوان اقدام کننده اصلی معرفی شود.
پی نوشت ۲: میزان مالکیت کسب و کار می تواند تا حد ۳۰ درصد نیز کاهش یابد به شرط فروش بالای ۴۰۰ هزار دلار و اثبات مدیریت روز به روز متقاضی.

 

×