شروع پاییز در استرالیا

شروع پاییز در استرالیا

زاویه‌ی تابش پرتوهای خورشید به سطح زمین  باعث شده که فصل‌ها در نیمکره‌ی جنوبی و شمالی قرینه‌ی یکدیگر باشند یعنی در شرایطی که مردم  ایران در پایان فصل زمستان  قرار دارند و منتظر شروع فصل بهار هستند، مردم کشور استرالیا  فصل تابستان را به اتمام رسانده و  از  تاریخ یکم ماه مارچ میلادی (۱۰ اسفند)  فصل پاییز را  در این کشور تجربه می‌کنند.
با شروع  پاییز  در استرالیا شاهد پایین آمدن دما و  رنگ‌های زیبای پاییزی برگ درختان در خیابان های استرالیا و برپایی جشن هایی در ایالات و قلمرو های این کشور خواهید بود که همین امر باعث شده که این فصل به یکی از بهترین فصل ها برای مردم استرالیا تبدیل گردد.

×