لیست مشاغل متخصصین مهندسی

لیست مشاغل متخصصین مهندسی

علاوه بر متخصصین ساخت و ساز، نام رشته‌های برق، مکانیک، کشاورزی،کامپیوتر و دیگر رشته‌ه به چشم می‌خورد و مهندسین با تجربه و متخصص این گروه‌ها نیز قادر خواهند بود بر پایه تخصص و مهارتشان در این حوزه و همچنین تسلط به زبان انگلیسی، اقامت دائم گرفته و حرفه‌ی خود را در استرالیا و زیر نظر شرکت‌های بزرگتر و با حقوق بهتری ادامه دهند.

لیست مشاغل متخصصین مهندسی
ردیففارسیسازمان ارزیابیگروهکدانگلیسی
۱برنامه‌ریز تعمیرات و نگهداریVETASSESS
Engineers Australia
ROL۳۱۲۹۹۹Maintenance Planner
۲مهندس شیمیEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۱۱۱Chemical Engineer
۳مهندس موادEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۱۱۲Materials Engineer
۴مهندس حمل و نقلEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۲۱۵Transport Engineer
۵مهندس برقEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۳۱۱Electrical Engineer
۶مهندس الکترونیکEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۴۱۱Electronics Engineer
۷مهندس معدن (به استثنای نفت)Engineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۶۱۱Mining Engineer (Excluding Petroleum)
۸مهندس نفتEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۶۱۲Petroleum Engineer
۹مهندس (شاخه های مختلف)Engineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۹۹۹Engineering Professionals
۱۰مهندس صنایعEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۵۱۱Industrial Engineer
۱۱مهندس مکانیکEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineer
۱۲مهندس تولیدEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۵۱۳Production or Plant Engineer
۱۳مهندس هوافضاEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineer
۱۴مهندس کشاورزیEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineer
۱۵مهندس پزشکیEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineer
۱۶مهندس محیط زیستEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۹۱۵Environmental Engineer
۱۷مهندس عمومیEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۹۱۴Engineering Technologist
۱۸مهندس مخابراتEngineers AustraliaMLTSSL۲۶۳۳۱۱Telecommunications Engineer
۱۹مهندس شبکه مخابراتEngineers AustraliaMLTSSL۲۶۳۳۱۲Telecommunications
Network Engineer
۲۰مهندس نقشه‌کشی برقEngineers AustraliaMLTSSL۳۱۲۳۱۱Electrical Engineering Draftsperson
۲۱مهندس حوزه ارتباطاتEngineers AustraliaMLTSSL۳۱۳۲۱۲Telecommunications Field Engineer
۲۲مهندس نرم‌افزارACSMLTSSL۲۶۱۳۱۳Software Engineer
۲۳مهندس سیستم و شبکه کامپیوترACSMLTSSL۲۶۳۱۱۱Computer Network and
Systems Engineer
۲۴مهندس تضمین کیفیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ACSSTSOL۲۶۳۲۱۱ICT Quality Assurance Engineer
۲۵مهندس پشتیبانی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ACSSTSOL۲۶۳۲۱۲ICT Support Engineer
۲۶مهندس تست سیستم‌های
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ACSSTSOL۲۶۳۲۱۳ICT Systems Test engineer
۲۷مهندس پشتیبانی و تست
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ACSSTSOL۲۶۳۲۹۹ICT Support and Test Tngineers
۲۸برنامه‌نویس تحلیل‌گرACSMLTSSL۲۶۱۳۱۱Analyst Programmer
۲۹برنامه‌نویس توسعه‌دهندهACSMLTSSL۲۶۱۳۱۲Developer Programmer
۳۰متخصص امنیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ACSMLTSSL۲۶۲۱۱۲ICT Security Specialist
۳۱مدیر سایتACSSTSOL۳۱۳۱۱۳Web Administrator
۳۲مدیر پایگاه دادهACSSTSOL۲۶۲۱۱۱Database Administrator
۳۳مدیر شبکهACSSTSOL۲۶۳۱۱۲Network Administrator
۳۴برنامه نویس شبکه مخابراتEngineers AustraliaMLTSSL۳۱۳۲۱۳Telecommunications
Network Planner
۳۵مسئول فنی مخابراتEngineers AustraliaMLTSSL۳۱۳۲۱۴Telecommunications Technical
Officer or Technologist
۳۶توسعه‌دهنده وبACSSTSOL۲۶۱۲۱۲Web Developer
۳۷مدیر سیستمACSSTSOL۲۶۲۱۱۳Systems Administrator
۳۸تحلیلگر شبکهACSSTSOL۲۶۳۱۱۳Network Analyst
۳۹تستر نرم افزارACSSTSOL۲۶۱۳۱۴Software Tester
۴۰تحلیلگر سیستمهاACSMLTSSL۲۶۱۱۱۲Systems Analyst
۴۱سازنده قطعات آهنیTRAMLTSSL۳۲۳۲۱۴Metal Machinist – first class
۴۲طراح صنعتیVETASSESSSTSOL۲۳۲۳۱۲Industrial Designer
۴۳طراح گرافیکVETASSESSSTSOL۲۳۲۴۱۱Graphic Designer
۴۴طراح وبVETASSESSSTSOL۲۳۲۴۱۴Web Designer
۴۵مشاور کشاورزیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultant
۴۶مشاور امور زیست محیطیVETASSESSMLTSSL۲۳۴۳۱۲Environmental Consultant
۴۷تحلیلگر کسب و کار
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ACSMLTSSL۲۶۱۱۱۱ICT Business Analyst
۴۸نقشه کش مهندسی مکانیکEngineers AustraliaROL۳۱۲۵۱۱Mechanical Engineering Draftsperson
×