مهندسین ساخت و ساز

مهندسین ساخت و ساز

مرمت، تخریب، طراحی ساختمان و ساخت و ساز از اصول اولیه جامعه مدرن بوده و هر کشوری به نیروی عمرانی و معماران ماهر نیاز دارد تا بتواند همیشه نمای کلی شهر و کشور را زیبا نگه دارد و محیط زندگی ایمنی برای شهروندانش فراهم کند. از آنجایی که استرالیا، تمرکز بالایی روی ساخت و تولید دارد، متخصصین این رشته در صورت داشتن مدرک زبان می‌توانند به ادامه حرفه‌ی مورد علاقه خود در این کشور امیدوار باشند.

لیست مشاغل مهندسین ساخت و ساز
ردیففارسیسازمان ارزیابیگروهکدانگلیسی
۱مهندس عمرانEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۲۱۱Civil Engineer
۲مهندس ژئوتکنیکEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineer
۳مهندس سازهEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۲۱۴Structural Engineer
۴مهندس نقشه‌کشی عمرانa) Engineers Australia
b) VETASSESS
MLTSSL۳۱۲۲۱۱Civil Engineering Draftsperson
۵تکنسین عمرانVETASSESSMLTSSL۳۱۲۲۱۲Civil Engineering Technician
۶معمار نیروی دریاییEngineers AustraliaMLTSSL۲۳۳۹۱۶Naval Architect
۷نقشه کش معماریVETASSESSSTSOL۳۱۲۱۱۱Architectural Draftsperson
۸پیمانکار ساخت
پروژه‌های ساختمانی آماده
VETASSESSROL۱۳۳۱۱۲Project Builder
۹نقشه بردارSSSIMLTSSL۲۳۲۲۱۲Surveyor
۱۰تکنیسین متره و برآوردAIQSMLTSSL۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyor
۱۱کارشناس برآورد
هزینه پروژه ساختمانی
VETASSESSROL۳۱۲۱۱۴Construction Estimator
۱۲تکنسین نقشه برداری
یا علوم فضایی
VETASSESSROL۳۱۲۱۱۶Surveying or Spatial
Science Technician
×