والدین افرادی که شهروندی یا اقامت دائم استرالیا را دارند “خانواده درجه یک” محسوب خواهند شد.

والدین افرادی که شهروندی یا اقامت دائم استرالیا را دارند “خانواده درجه یک” محسوب خواهند شد.

طبق اعلام اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا ، والدین افرادی که شهروندی یا اقامت دائم استرالیا را دارند از این پس برای سفر به این کشور به عنوان “خانواده درجه یک” محسوب خواهند شد.

براین اساس والدین اجازه خواهند داشت تا به ایالات و مناطقی که ۸۰ درصد واکسیناسیون کامل انجام
شده،سفر کنند.

با توجه به اینکه در پی ایجاد محدودیت های مربوط به کوید- ۱۹، والدین بعنوان خانواده نزدیک محسوب نمی شدند و فقط همسر و فرزندان شهروند یا مقیم دائم استرالیا اجازه عبور از مرزها را داشتند این خبر نخست وزیر برای بسیاری از ساکنین استرالیا حائز اهمیت خواهد بود.

آقای موریسون روز ۱۵ اکتبر با اعلام این خبر، افزود :
این قانون از اول ماه نوامبر ۲۰۲۱ در نیوساوت ولز و سیدنی انجام خواهد و به موجب آن به شرط آنکه مسافران بصورت کامل با واکسن های مورد تایید استرالیا واکسینه شده باشند ، در صورت ورود نیازی به قرنطینه نخواهند داشت.

بدیهی است در صورت عدم انجام واکسیناسیون مورد تایید استرالیا و یا قصد ورود به سایر ایالات استرالیا (غیر از نیو ساوت ولز) موضوع لزوم قرنطینه همچنان پا بر جا خواهد بود.

×