تفاوت بین ویزای مهارتی 189 و 190

تفاوت بین ویزای مهارتی 189 و 190

ویزای مهارتی ۱۸۹

در صورت داشتن ویزای ۱۸۹ می توانید اقامت دائم بدون شرط دراین کشور داشته باشید.

افراد زیر ۴۵ سال می توانند، برای ویزای ۱۸۹ درخواست دهند. برای دریافت این ویزا حداقل امتیاز ۶۵ لازم است. اگر امتیازتان بیشتر از ۶۵ باشد، شانس شما برای دریافت ویزای ۱۸۹ افزایش می یابد. ویزای ۱۸۹ به شما امکان می دهد به طور دائم در استرالیا بمانید و کار کنید. به محض دریافت ویزای ۱۸۹ مقیم استرالیا می شوید. همچنین در صورت واجد شرایط بودن می توانید برای شهروندی استرالیا اقدام کنید.

ویزای مهارتی ۱۹۰

افراد متخصصی که توسط دولت، ایالت یا منطقه استرالیا معرفی شده اند، می توانند برای ویزای ۱۹۰ درخواست دهند. نامزدی ایالت تفاوت اصلی بین ویزای ۱۸۹ و ۱۹۰ است. این ویزا دائمی می باشد. شما می توانید با ویزای ۱۹۰ به طور دائم در استرالیا زندگی و کار کنید. اگر کمتر از ۴۵ سال سن دارید، واجد شرایط دریافت این ویزا می باشید. برای دریافت این ویزا به حداقل ۶۵ امتیاز نیاز دارید و شما می بایست مطمئن شوید که یک شغل مرتبط با لیست مشاغل اسکیل را انتخاب کرده اید. شما باید یک ارزیابی مثبت مهارت برای شغل خود داشته باشید.

تفاوت بین ویزای ۱۸۹ و ۱۹۰

تفاوت بین ویزای ۱۸۹ و ۱۹۰ سوالی است که برای بسیاری از افرادی که می خواهند در استرالیا کار کنند، ممکن است، پیش آید. در اینجا تفاوت اصلی بین این ویزاها آورده شده است:

• ویزای ۱۹۰ مستلزم این است که توسط ایالت یا قلمروی در استرالیا نامزد شوید در حالی که ویزای ۱۸۹ شامل این اسپانسری نمیشود و شخص برای دریافت این ویزا می بایست امتیاز خالص ۶۵ را روی پرونده خود نشان دهد.

• ویزای ۱۸۹ اقامت دایم بدون شرط خواهد داشت در حالی که در ویزای ۱۹۰ علیرغم داشتن اقامت دایم، تعهد مبنی بر اقامت دو ساله در ابتدای ورود به استرالیا، در ایالت اسپانسر کننده وجود دارد.

×